Historiek versies Belgo 2.0

Belgo 2.5

 • Versie Belgo 2.5.008 : glossarium 2017-4 (geen aanpassing voor ISIWEB)

Belgo 2.2 (24/07/2012)

Verbetering

 • Verbetering in de identificatie van updates die geen invloed hebben op de aangiftes. Oorzaak was een specifieke fout die door de RSZ in productie was gezet ( zie nota van de RSZ ) .
 • Email-notificatie indien het aantal toegestane dagen overschreden wordt (moet in Belgo geconfigureerd worden ).

Aanpassing

 • Aanpassing in het doorsturen van het aantal dagen voor studenten bij Dimona-updates.

Belgo 2.1 (26/04/2012)

Verbetering

 • Glossarium 2012/1 : geen wijzigingen
 • Studentencontracten die 2 maanden overlappen : Belgo maakt automatisch 2 aangiftes op voor elk deel van de maand (dit om foutcode 90373-421 te vermijden)
 • Beheer van de schrappingen : een aangifte kan niet geschrapt worden indien een OOD bestaat
 • Beheer van de schrappingen van Dimona's op basis van uurroosters : in aanmerking nemen van uurroosterschrappingen volgend uit herhaaldelijke uurroosterwijzigingen.
 • Verwerking van de aangiftes om het kwartier (ipv elke 2 minuten) en om de 2 minuten indien een recente activiteit werd gedetecteerd (ipv om de 5 seconden). Dit op vraag van SMALS/MVM om het aantal SFTP-verbindingen te verminderen.
 • Opslaan van een fout indien het INSZ-nummer door de RSZ werd gewijzigd.

Aanpassing

 • Nazicht van de landcode en nationaliteitscode, dit om te vermijden dat Belgo blokkeert indien het bestand voor deze codes niet-numerische karakters bevat

Belgo 2.09

Belgo 2.08

 • Correctie : verzenden van de info mbt C32A (Bouw) via het interfacebestand van de contracten en niet via de werknemers
 • Verbetering : De ontvangstbewijzen met foutboodschappen worden geidentificeerd en de betrokken aangiftes worden in fout gezet. Op die manier wordt de verwerking van de fouten gegarandeerd (zoals voor de annulaties). Voordien werden de aangiftes met dit soort ontvangstbewijzen slechts herverzonden na 2 dagen wat een te grote tijdspanne was in geval van fouten.
 • Verbetering : Indien een aangifte 10 keer terugkomt met een foutmelding wordt er een mail gestuurd naar de supportdienst (indien geactveerd). Op die manier worden we verwittigd over de aangiftes die in een lus blijven hangen.

Belgo 2.07

Belgo 2.07.5

 • Verbetering : geen herhaalde verzending van de aangiftes zonder Dimona (herverzending gebeurt slechts 2 keer indien geen dimonanummer na 4 uur)
 • Verbetering : logging van de foutboodschappen
 • Verbetering : indien er een blokkering is in de verbinding met de RSZ wordt er toegelaten de verbinding herop te starten met een tracking in de DB.

Belgo 2.07.4

 • Correctie: verbreking in toegang tot database, verhindert het beheer van Belgo. Automatisch geherlanceerd.
 • Correctie: blokkering in toegang tot database (deadlock) veroorzaakte het stoppen van de lopende verwerking. Automatisch geherlanceerd.

Belgo 2.07.3

 • Correctie: werknemer zonder INSZ en geboortedatum blokkeerde het verzenden van de aangifte. Automatisch geherlanceerd.
 • Correctie: terzelfdertijd genereren van 2 identieke contracten (annulatie, vervolgens heraangifte), verzond geen aangifte

Belgo 2.07

 • Verbetering: Een geannuleerd contract opnieuw activeren is niet mogelijk. Boodschap wordt verzonden via mail 'Cancellation contract can't be reactivated' .
 • Verbetering: Geannuleerde contracten verzenden naar ISI voor de migratie
 • Verbetering: Annulatie van een contract in error-state in verzending naar ISI, zelfs indien geen Dimona-nummer
 • Verbetering: Tijdelijk Bis-nummer (verwerking van een error in het rapport et Dimona-nummer van RSZ zichtbaar)
 • Verbetering: in het beheer van overlappende periodes en hun aangiftes met de door de RSZ gecommuniceerde periodes gïntegreerd in Belgo
 • Verbetering: Error 90373-333 werd in warning geplaatst, men verstuurt opnieuw een aangifte bij het aanmaken, om een Dimona-nummer te verkrijgen, wanneer er een dubbel geïdentifieerd wordt
 • Verbetering: Error 00913-001: Dimona-nummer niet aanwezig: men verstuurt de aangifte opnieuw bij het aanmaken, om een Dimona-nummer te verkrijgen
 • Verbetering : Error 00913-256: periode reeds afgesloten: men desactiveert de geannuleerde aangifte en men berekent de aangiftes opnieuw
 • Verbetering: Dimona-nummers opnieuw naar ISI verzonden voor dubbels en overlappingen
 • Verbetering: Error 00913-356: in warning geplaatst (want automatische verwerking)
 • Verbetering: Error 00737-333: dubbele aangifte - in warning geplaatst (want automatische verwerking)
 • Verbetering: Error 00378-333: dubbele aangifte in wijziging - in warning geplaatst (want automatische verwerking)
 • Verbetering: Aangifte onieuw verzonden indien geen ontvangst na 4 uur
 • Correctie: indien een interface-bestand geen hoofding bevat, stopt de verwerking. Automatisch geherlanceerd.

Belgo 2.06

2.06.5

 • Genereren van meerdere annulatie-aangiftes voor dezelfde periode op een zelfde contract
 • Opnieuw genereren van OUT- en UPDATE-aangiftes, daar waar de einddatum van het aanmaken van de aangifte niet gelijk was aan null & waar de aangifte in error-state was
 • Aangiftes van het type CANCEL die terugkomen onder 90378-333 (reeds geannuleerd) worden geflagd als in warning

2.06.4

 • Toevoeging van spoedprocedure (wanneer er geen verbinding is), die toelaat om de bestanden voor de RSZ lokaal te kopiëren en om deze nadien manueel te kopiëren

2.06.3

 • Aanpassing van aangifte-behandeling op basis van een uurrooster in een contract (voor uitzendkrachten en wekelijkse contracten)

2.06.2

 • Aanpassing van einduur (van 2400 naar 2359)

2.06.1

 • Mogelijkheid om te verbinden via actieve of passieve modus via FTP

2.06

 • Indien geen antwoord van de RSZ op een aangifte binnen de 2 dagen, wordt de aangifte in error-state gezet. Een anomalie wordt aangemaakt en de aangifte wordt opnieuw verzonden.

Belgo 2.05

ISI

 • Export van annulaties voor ISI in een bestand zonder informatie betreffende het Dimona-nr (zoniet zal ISI de annulatie niet behandelen)
 • Export naar ISI in een bestand dat meerdere Dimona-nrs bevat (en dus niet een bestand per contract). Dit om individuele behandeling in ISI te vermijden.

Algemeen

 • Chronologisch lezen van bestanden (om te vermijden dat men incoherente gegevens in Belgo heeft → de annulatie voor het aanmaken behandelen)
 • Mogelijkheid om alle verzendbestanden opnieuw te behandelen via een specifieke directory
 • Controle op handteking-foutmeldingen (lege bestanden)
 • Par. Com. 999 → XXX in Belgo New

Eigen Gereedschappen