Belgo V2

Belgo 2 laat toe om Dimona-aangiftes in versie 2 van de RSZ te doen.

Alvorens Dimona te kunnen verzenden, dient men

  • De procedure Verzender worden te volgen of Pepper One aan te duiden als Uitvoerder van diensten: Procedure RSZ
  • De technische specificaties van de installatie te verifiëren: Specificatie

Volgende info volgt:

  1. Documentatie Interface (voor externe software)
  2. Documentatie mbt beheer van errors
  3. Documentatie mbt gebruik van webservice (crystal report)

We kunnen u assisteren bij:

  1. Ingebruikname link ipSec
  2. Ingebruikname specifieke Testserver
  3. Migratie naar myBelgo (gehoste oplossing bij Pepper One)

Belgo Flow

Gebruik Belgo2

Belgo2 laat het volgende toe:

Historiek versies

FAQ


Eigen Gereedschappen