belgonew:consultatierapport

Consultatierapport

Rapporten worden ter beschikking gesteld om de activeit te controleren of om gegevens van Belgo te recupereren. De rapporten kunnen via volgende weg geconsulteerd worden:

 • Interface Belgo-gebruiker
 • Belgo-service oproepen (Crystal Report service)

Deze interface is beschikbaar via IE of Firefox en dit via het adres dat u meegedeeld werd tijdens de installatie. Het adres is tevens terug te vinden in uw Belgo Project (op de wiki-pagina). Daar vindt u eveneens alle gegevens die eigen zijn aan de installatie.

Een paswoord of specifieke veiligheidsencryptie kan toegepast zijn. Indien het geval, vindt u ook dit terug in uw Project.

Men kan 3 types rapporten consulteren:

 1. Dimona Rapport (Dimona Report): Aangifte-historiek van het contractnummer
 2. Kantoor Rapport (Agency Report): Activiteiten van een kantoor en openstaande foutmeldingen
 3. Server Rapport (Server Report): Activiteiten en openstaande foutmeldingen van de Belgo-server (enkel voor een eigen Belgo-installatie, niet beschikbaar voor myBelgo-klanten)

Info betreffende export Belgo New: Technische info Belgo - export

Voorbeelden van rapporten:

 • Rapport van een contract: dimonareport
 • Activiteitsrapport van een kantoor: agencyreport
 • Rapport om Dimona-nrs van een contract te recupereren: dimonaretrieve.xls
 • Rapport om Dimona-nrs vanaf een bepaalde datum te recupereren: dimonaretrievebydate
 • belgonew/consultatierapport.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
 • (Externe bewerking)