Dimona Rapport

Parameters

  • Kantoor: Kantoorcode voor toegang Belgo

⇒ In het algemeen is het de gebruikte code in ISI (in het voorbeeld: SS). Voor myBelgo-klanten betreft het de code bedrijf + kantoor (in het voorbeeld: SSAA), hetgeen voorheen de gebruikerscode was om toegang te hebben tot Belgo.

  • Contract: Contractcode van de backoffice-applicatie

⇒ De combinatie van beide codes dient exact overeen te stemmen met hetgeen door de backoffice-applicatie werd doorgestuurd.

Rapport

Van zodra u klikt op Submit Query, ontvangt u een PDF-bestand, dat meerdere pagina's kan bevatten.

De eerste pagina bevat info betreffende het contract, de tweede pagina (indien er meerdere zijn) bevat de aangifte-historiek.

Visueel geeft dit het volgende:

Trucs & hulpmiddelen

Foutmeldingen

De foutmeldingen die vermeld worden in het rapport, zijn die van de RSZ. De meest voorkomende zijn beschikbaar via foutmeldingen.

NOTI_RECEIVED_WAITING

Houdt in dat de Dimona's nog on hold staan: Tijdelijke notificatie

Leeg rapport

Indien u volgend resultaat verkrijgt:

Houdt dit het volgende in:

  • Ofwel werd het contract niet verstuurd in Belgo: verzend het contract opnieuw
  • Ofwel heet het contract geen aangifte gegenereerd: verzend het contract opnieuw

Eigen Gereedschappen