belgonew:faq_belgo

FAQ BELGO2

 • Wat te doen indien men per ongeluk een contract heeft geannuleerd?
  • Maak het contract opnieuw aan in de mid-office van de applicatie (ISI, ISIWEB, BOOST)
  • Een egannuleerd contract (referentie geannuleerd in Belgo) mag niet, door een overdrachtfout, een nieuwe aangifte aanmaken
 • Wat indien een werknemer van statuut verandert (student wordt arbeider/bediende)?
  • De controle van de RSZ gebeurt op de dubbels in verhouding met het paritair comité. Bijgevolg zullen contracten met een verschillend statuut op een zelfde dag, dubbel of overlappend zijn.
  • Om de rechtzetting van het statuut toe te passen, dient men volgende stappen uit te voeren:
   1. Annuleer het contract met het foutieve statuut
   2. Verzend naar Belgo
   3. Ontvang het annulatie-bestand
   4. Maak het nieuwe contract onder het correcte statuut aan
   5. Verzend naar Belgo

In het kader van Dimona-aangiftes en de communicatie van een werknemer zonder INSZ-nummer, zal de RSZ bijkomende controles uitvoeren via Sigedis. Bij deze procedure verstuurt de RSZ 2 notificaties:

 • Een tijdelijke notificatie (men ziet dit in het Dimona-rapport wanneer er NOTI_RECEIVED_WAITING vermeld wordt):

 • Een definitieve notificatie met een Dimona-nummer

Men dient tussen 1 en 6 uren te wachten alvorens het Dimona-nummer via deze procedure te ontvangen

 • Waarom bestaan er meerdere wijzigingsaangiftes voor een werknemerscontract (met dezelfde data)?
  • Vanwege herhaalde vragen, afkomstig uit verschillende bronnen, hebben we dit specifiek puntje aangemaakt.
   Het betreft hier geen probleem, maar de correcte werking van Belgo dient uitgelegd te worden, zodat de situatie duidelijk wordt.
   Om te beginnen bevat de nieuwe Dimona een controle op dubbele aangiftes. Dit zorgt ervoor dat het beheer van externe interventies (denk aan Dimona-aangifte via de portaalsite, via het soc. secr., …) noodzakelijk is, zodat die aangiftes gelijklopend zouden zijn met diegene bij de RSZ.
   Telkens Belgo een contract ontvangt, beschouwt hij dit als een wijziging. Hij verifieert of er een wijziging is gebeurd en verzend de nieuwe aangiftes naar de RSZ.
   In het geval er niets verandert, verzend Belgo de bestaande aangiftes opnieuw onder het statuut wijziging, met behoud van dezelfde data & eigenschappen. Dit laat toe om zich ervan te vergewissen dat er overeenmstemming met de bestaande situatie bij de RSZ en om de dubbele aangiftes te beheren, indien die er zijn.
   Het kan dus voorvallen dat er voor een contract dat niet gewijzigd werd en meerdere malen naar Belgo werd verstuurd er een wijzigingshistoriek gegenereerd is, die niets aan de originele aangifte wijzigt. Het betreft maw dus geen laattijdige aangifte, gezien er geen enkele effectieve wijziging uitgevoerd werd.
   Indien men de applicatie ISI gebruikt, zal dit fenomeen zich meer stellen. Het hervezenden van contracten wordt er frequent gebruikt en dit om gelijklopende gegevens te hebben in vergelijking met de RSZ (betreffende de aangiftes & wijzigingen). In dat geval zullen dus alle ontvangen contracten opnieuw verzonden worden met het statuut wijziging en dit zonder verandering in de originele aangifte.
   Gebruikt men de andere applicaties, worden de contracten slechts verzonden indien er effectief een wijzigend gegeven is. Het is mogelijk om een contract te herverzenden wanneer het geen Dimonanummer ontvangen heeft. Dit veroorzaakt niet het hogervermeld fenomeen.

   → Op aanvraag van de RSZ werd er een wijziging doorgevoerd in Belgo om automatische herverzendingen te blokkeren. Deze wijziging is aanwezig vanaf de versue 2.09 .
 • Wat als de einddatum middernacht overschrijdt?

Iemand begint op 02/01/2010 om 22:00. Het voorziene einduur is 02:00 (dus op 03/01/2010). Wat komt er in de notificatie te staan?

De notificatie zal volgende informatie bevatten:

 • Begindatum : 02/01/2010
 • Beginuur : 22:00
 • Einddatum : 03/01/2010
 • Einduur: 02:00

Indien u via de portaalsite de actieve werknemers opvraagt op 03/01/2010, zal u evenwel voorgaande werknemer niet terugvinden. Hier geldt namelijk dat de prestatiedag de dag van aanvang van de prestatie is.

Basisprincipe : alle studenten (al dan niet aan de RSZ onderworpen) moeten in de dimona aangegeven worden onder het statuur student ( zie site RSZ ) :

STU : voor een student, dwz een tewerkgesteld persoon verbonden door een arbeidsovereenkomst specifiek voor studenten. 
Voor deze personen moet men altijd een Dimona-aangifte uitvoeren. Het fait dat U voor deze persoon al dan niet de 
klassieke RSZ-bijdragen moet betalen heeft geen invloed op de aangifte. 
Alleen het type contract speelt een rol. Dit heeft ook als gevolg dat een student die reeds 12 maand (of meer) , ononderbroken, 
bij dezelfde werkgever werd tewerkgesteld niet onder deze code kan aangegeven worden.

Reservering van de dagen is een verplichting van de werkgever ( zie document)

Vanaf 1 januari 2012 zullen er enkele wijzigingen worden toegepast bij het opstellen van een studentencontract. 
De werkgever zal verplicht worden het aantal tewerkgestelde dagen te reserveren via de Dimona-aangifte;
 • belgonew/faq_belgo.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
 • (Externe bewerking)