belgonew:lijst_met_foutmeldingen

Lijst met foutmeldingen

Natuurlijk persoon >> IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID ‑ INSZ 
>> Onverenigbaar met het identificatienummer van de Dimonaperiode
Personne physique >> NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ‑ NISS 
>> Incompatible avec le numéro d'identification de la période Dimona

Wordt getoond indien het INSZ-nr niet overeenstemt met de oorspronkelijke Dimona-aangifte.

Dit kan voorkomen wanneer u initieel een BIS-nr heeft doorgegeven en dat de RSZ vervolgens een definitief INSZ-nr heeft teruggezonden. Pas het INSZ-nr in de applicatie aan en verstuur de aangifte opnieuw, om zo de geblokkeerde bestanden opnieuw te kunnen verzenden.

Vanaf versie 2.06.7 is het door de RSZ teruggezonden nummer beschikbaar in de foutmeldingen.

Natuurlijk persoon >> IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE
ZEKERHEID - INSZ >> Onverenigbaar met het INSZ
Personne physique >> NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE - NISS >> Incompatible avec le NISS

Deze boodschap staat in verhouding met 0024-347, hierboven vermeld. De RSZ heeft het BIS-nummer naar een Officieel nummer gewijzigd. Het nieuwe nummer vindt u terug in het error-rapport.

Het gebeurt dat de wijzigingsaangiftes op een zulke toegepaste Dimona vicieuze berichten producteert. Ofwel de 0024-347 indien u de wijziging communiceert met het oude nummer, ofwel de 0024-348 indien u de wijziging met het nieuwe nummer communiceert.

De begin- en einddatum van de periode moeten tot hetzelfde kwartaal behoren

Deze boodschap verkrijgt men indien een contract 2 kwartalen overlapt. Ook al mogen de studenten nu 50 dagen per jaar werken (niet gescheiden periodes) moeten de aangiftes toch nog per kwartaal gescheiden zijn. Een wijziging van Belgo2 zal er voor zorgen dat contracten die 2 kwartalen overlappen 2 aangiftes genereren. In afwachting van de nieuwe versie moet men contracten per kwartaal aanmaken.

Dimona wijziging aangifte >> IDENTIFICATIENUMMER VAN DIMONAPERIODE 
>> Identificatienummer van Dimonaperiode onbekend
Déclaration Dimona OUT >> NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA 
>> Numéro d'identification de période Dimona inconnu

Deze boodschap geeft weer dat men een nog niet door de RSZ gevalideerd Dimona-nr communiceert.

Kan gebeuren als:

  • Belgo een tijdelijke aangifte als gevalideerd heeft behandeld. Werd aangepast in versie 2.06.6
  • Het in de applicatie ingegeven nummer initieel niet correct was
Dimona wijziging aangifte >> IDENTIFICATIENUMMER VAN DIMONAPERIODE >> Reeds afgesloten Dimonaperiode
Déclaration Dimona OUT >> NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PÉRIODE DIMONA >> Période Dimona déjà clôturée

Deze boodschap geeft weer dat een uitgaande aangifte wordt meegedeeld op een reeds afgesloten periode

  • belgonew/lijst_met_foutmeldingen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
  • (Externe bewerking)