Dimona V2 : Procedure RSZ

Er zijn 3 manieren om batch-aangiftes te doen naar de RSZ:

 1. Verzender zijn voor eigen firma
 2. Verzender zijn voor firma's van eigen groep
 3. Een derde verzender gebruiken (zoals Pepper One: myBelgo)

Verzender zijn (voor eigen firma of eigen groep)

Om erkende verzender te zijn, dient men een aanvraag tot het bekomen van een verzendersnummer te richten naar de RSZ met dit formulier:

Voor intern gebruik, om Dimona-aangiftes via de website te doen:

Communicatiekanaal kiezen voor batchversturing

SFTP-gebruiker via internet

Dit kanaal laat toe om te communiceren met de RSZ via een simele internetverbinding (beveiligd met een certificaat).

Om dit kanaal te activeren en gebruiken moeten volgende stappen ondrnomen worden :

 1. Uw netwerkconfiguratie nakijken om de SFTP-verzending toe te laten : sftp.socialsecurity.be of ip 85.91.178.57 op de poort 8022
 2. Een certifcaat aanmaken (Gebruiksaanwijzing om de uitwisseling tussen de RSZ en U toe te laten of gebruik maken van het certificaat van Pepper One : u kunt dit aanvragen per mail aan de support (support@pepperone.be).
 3. Een SFTP-kanaal aanmaken via uw lokale beheerder op de RSZ-site Gebruiksaanwijzing
  • om het actuele FTP-kanaal te kunnen blijven gebruiken mag u de SFTP als standaard NIET AANVINKEN
  • het FTP-kanaal NIET VERWIJDEREN
 4. Ons het certificaat bezorgen zodat we deze in Belgo kunnen installeren

Meer inlichtingen zijn beschikbaar op Faq van de RSZ-site

FTP-gebruiker via IPSEC

 • Certificaat: Verifieer of uw certificaat in orde is. Het zal moeten gedownload worden op de site van de RSZ. Jullie moeten uw certificaat aanvragen of vernieuwen door Global Sign Global Sign .

ISABEL-gebruiker

 • Dit kanaal kan nier meer gebruikt worden voor de RSZ en Belgo2

Verbinding via ISDN

 • Dit kanaal kan niet meer gebruikt worden via Belgo2

De Dimona-aangiftes versturen via Pepper One (als dienstverlener)

Pepper One voert de nodige stappen uit en deelt u het nodige mede. Dit laat Pepper One toe om de aangiftes in uw naam te doen. Wij beschermen de toegang naar de server via uw publiek IP-adres. Enkel uw netwerk zal dus toegang hebben de Belgo New-server.

Te volgen procedure om Pepper One te identificeren als dienstverlener voor uw firma : procedure dienst


Eigen Gereedschappen