boost:aanmaken_eenmalige_premie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:aanmaken_eenmalige_premie [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Eénmalige premie aanmaken======
  
 +U wenst een **éénmalige premie** aan te maken in Boost, omdat uw werknemer bv. een bonus krijgt voor het aanbrengen van een klant, extra geleverde inspanningen, etc. Deze dient niet automatisch gegenereerd te worden door Boost, maar enkel in de planning gezet te worden wanneer u het wil.
 +
 +===== Admin =====
 +
 +Maak eerst en vooral de premie aan in [[Gebruik van admin in Boost|admin]]. Ga hiervoor naar **Lijst > Premies & Kosten**. Klik op het tabblad **Premies** en aansluitend rechtsboven op **Nieuw**.
 +
 +Vul het scherm als volgt in:
 +
 +{{:boost:eenmalige_premie.jpg|}}
 +
 +  * **Code sociaal secretariaat**: informeer bij uw beheerder naar de desbetreffende code
 +  * **Naam**: benoem de premie
 +  * **Periodiciteit**: geen periodiciteit
 +  * **Zetel**: indien enkel gebruikers die tot de zetel behoren deze premie mogen ingeven, vink dan het vakje aan
 +  * **Ingave van volledige waarde toestaan**: mag de premie enkel gebruikt worden op prestaties die uit hele getallen bestaan (dus geen prestaties van bijvoorbeeld 4,5 uur), vink dan het vakje aan
 +  * **Nul-waarde toegestaan in de ingave van de prestaties**: indien de premie ook kan toegekend worden wanneer de prestaties op nul staan, vink dan het vakje aan (standaard aangevinkt)
 +  * **Feestdag**: mag de premie gebruikt worden op een feestdag, vink dan het vakje aan
 +
 +Eens de premie is aangemaakt, kan u ze gaan gebruiken in Boost zelf.
 +
 +===== Gebruik in Boost =====
 +
 +Ga in Boost naar de planning van de werknemer die recht heeft op de éénmalige premie. Van zodra de kwalificaties zijn toegekend aan de werknemer, kan u de **P&K genereren**.
 +
 +Zoals blijkt uit onderstaand scherm, wordt de éénmalige premie niet gegenereerd door Boost. Logisch, gezien er **geen periodiciteit** aan werd toegekend:
 +
 +{{:boost:in_planning_na_p_k.jpg|}}
 +
 +Indien u aan deze werknemer de éénmalige premie wenst toe te kennen, volstaat het om **op de groene plus te klikken** onder Premies & onkosten en de **premie te selecteren**:
 +
 +{{:boost:groene_plus_voor_prim.jpg|}}
 +
 +Boost maakt automatisch een lijn 'éénmalige premie' aan, waarna u **het gewenste bedrag manueel kan ingeven**:
 +
 +{{:boost:eenmalig_derin.jpg|}}
  • boost/aanmaken_eenmalige_premie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)