boost:aanmaken_eenmalige_premie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:aanmaken_eenmalige_premie [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Eénmalige premie aanmaken======
  
 +U wenst een **éénmalige premie** aan te maken in Boost, omdat uw werknemer bv. een bonus krijgt voor het aanbrengen van een klant, extra geleverde inspanningen,​ etc. Deze dient niet automatisch gegenereerd te worden door Boost, maar enkel in de planning gezet te worden wanneer u het wil.
 +
 +===== Admin =====
 +
 +Maak eerst en vooral de premie aan in [[Gebruik van admin in Boost|admin]]. Ga hiervoor naar **Lijst > Premies & Kosten**. Klik op het tabblad **Premies** en aansluitend rechtsboven op **Nieuw**.
 +
 +Vul het scherm als volgt in:
 +
 +{{:​boost:​eenmalige_premie.jpg|}}
 +
 +  * **Code sociaal secretariaat**:​ informeer bij uw beheerder naar de desbetreffende code
 +  * **Naam**: benoem de premie
 +  * **Periodiciteit**:​ geen periodiciteit
 +  * **Zetel**: indien enkel gebruikers die tot de zetel behoren deze premie mogen ingeven, vink dan het vakje aan
 +  * **Ingave van volledige waarde toestaan**: mag de premie enkel gebruikt worden op prestaties die uit hele getallen bestaan (dus geen prestaties van bijvoorbeeld 4,5 uur), vink dan het vakje aan
 +  * **Nul-waarde toegestaan in de ingave van de prestaties**:​ indien de premie ook kan toegekend worden wanneer de prestaties op nul staan, vink dan het vakje aan (standaard aangevinkt)
 +  * **Feestdag**:​ mag de premie gebruikt worden op een feestdag, vink dan het vakje aan
 +
 +Eens de premie is aangemaakt, kan u ze gaan gebruiken in Boost zelf.
 +
 +===== Gebruik in Boost =====
 +
 +Ga in Boost naar de planning van de werknemer die recht heeft op de éénmalige premie. Van zodra de kwalificaties zijn toegekend aan de werknemer, kan u de **P&K genereren**.
 +
 +Zoals blijkt uit onderstaand scherm, wordt de éénmalige premie niet gegenereerd door Boost. Logisch, gezien er **geen periodiciteit** aan werd toegekend:
 +
 +{{:​boost:​in_planning_na_p_k.jpg|}}
 +
 +Indien u aan deze werknemer de éénmalige premie wenst toe te kennen, volstaat het om **op de groene plus te klikken** onder Premies & onkosten en de **premie te selecteren**:​
 +
 +{{:​boost:​groene_plus_voor_prim.jpg|}}
 +
 +Boost maakt automatisch een lijn '​éénmalige premie'​ aan, waarna u **het gewenste bedrag manueel kan ingeven**:
 +
 +{{:​boost:​eenmalig_derin.jpg|}}
  • boost/aanmaken_eenmalige_premie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)