Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

boost:aanpassing_bedrag_kledijvergoeding [2010/06/29 05:50]
filip
boost:aanpassing_bedrag_kledijvergoeding [2010/06/29 06:25] (huidige)
filip
Regel 1: Regel 1:
-====== Kledijvergoeding - toepassen begin- en einddatum ======+====== Aanpassen bedrag kledijvergoeding ======
  
 Om een **begin- en einddatum** toe te passen op de kledijvergoeding, gaat u als volgt te werk: Om een **begin- en einddatum** toe te passen op de kledijvergoeding, gaat u als volgt te werk:

Eigen Gereedschappen