boost:configuratie_dc

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:configuratie_dc [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Configuratie DC ======
 +
 +Ga naar **Configuratie > DC** en klik er rechts bovenaan op **Nieuw**. Vul volgend scherm in:
 +
 +{{:​boost:​config_dc.jpg?​750|}}
 +
 +  * **Actief/​Niet actief**: standaard aangevinkt
 +  * **Naam**: benoem de dienstencheque
 +  * **Identifier**:​ kopieer de naam
 +  * **Begindatum**:​ geef een begindatum
 +  * **Einddatum**:​ geef een einddatum in, ook al is deze momenteel onbekend. In dat geval vult u bv. 31/12/2099 in
 +  * **Nominale waarde**: geef de nominale waarde in
 +  * **Waarde terugbetaling**:​ geef de waarde van terugbetaling in
 +
 +Klik tenslotte op **Opslaan**.
 +
 +Eens u voorgaande uitgevoerd hebt, verschijnt deze nieuwe DC in de lijst:
 +
 +{{:​boost:​lijst_dc.jpg|}}
 +
 +===== Aanpassing in Toepassingsparameters =====
 +
 +Aansluitend dient u in **Gebruikersfirma >** [[http://​support.pepper1.be/​NL/​doku.php?​id=boost:​toepassingsparameters#​gebruikersinterface|Toepassingsparameters]] nog het net aangemaakte type DC te selecteren.
 +
 +===== Planning =====
 +
 +Van zodra alle stappen achter de rug, ziet u bij het genereren van de DC in de planning van de werknemer, dat de net aangemaakte DC er standaard wordt getoond:
 +
 +{{:​boost:​dc_in_planning.jpg?​1000|}}
 +
 +
 +
 +
  
  • boost/configuratie_dc.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)