boost:configuratie_dc

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:configuratie_dc [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Configuratie DC ======
 +
 +Ga naar **Configuratie > DC** en klik er rechts bovenaan op **Nieuw**. Vul volgend scherm in:
 +
 +{{:boost:config_dc.jpg?750|}}
 +
 +  * **Actief/Niet actief**: standaard aangevinkt
 +  * **Naam**: benoem de dienstencheque
 +  * **Identifier**: kopieer de naam
 +  * **Begindatum**: geef een begindatum
 +  * **Einddatum**: geef een einddatum in, ook al is deze momenteel onbekend. In dat geval vult u bv. 31/12/2099 in
 +  * **Nominale waarde**: geef de nominale waarde in
 +  * **Waarde terugbetaling**: geef de waarde van terugbetaling in
 +
 +Klik tenslotte op **Opslaan**.
 +
 +Eens u voorgaande uitgevoerd hebt, verschijnt deze nieuwe DC in de lijst:
 +
 +{{:boost:lijst_dc.jpg|}}
 +
 +===== Aanpassing in Toepassingsparameters =====
 +
 +Aansluitend dient u in **Gebruikersfirma >** [[http://support.pepper1.be/NL/doku.php?id=boost:toepassingsparameters#gebruikersinterface|Toepassingsparameters]] nog het net aangemaakte type DC te selecteren.
 +
 +===== Planning =====
 +
 +Van zodra alle stappen achter de rug, ziet u bij het genereren van de DC in de planning van de werknemer, dat de net aangemaakte DC er standaard wordt getoond:
 +
 +{{:boost:dc_in_planning.jpg?1000|}}
 +
 +
 +
 +
  
  • boost/configuratie_dc.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)