boost:configuratie_voorschot

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:configuratie_voorschot [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Configuratie Voorschot ======
 +
 +Via **Configuratie Voorschot** kan u ondermeer definiëren welke uren mee opgenomen dienen te worden bij het berekenen van het voorschot:
 +
 +{{:boost:config_voorschot.jpg?500|}}
 +
 +  * **Vermindering van het voorschot voor Activa**: vink aan indien het bedrag Activa van de voorschotten dient afgehouden te worden. Volgende regel is van toepassing:
 +
 +Bedrag overeenstemmend met Activa per maand / uren overeenstemmend met een voltijdse tewerkstelling / aantal weken in een maand.
 +
 +__Voorbeeld:__
 +
 +500 EUR / 38 / 4.33
 +
 +De uitkomst wordt van het voorschot afgehouden
 +
 +  * **Vermindering van het voorschot voor fiscaal volontariaat**: vink aan indien van toepassing
 +  * **De betaling van meerdere voorschotten per maand toelaten**: vink aan indien van toepassing
 +
 +⇒ __**OPGELET!**__ Indien u meerdere voorschotten per maand uitbetaald, dient u er rekening mee te houden dat eens het betaalbestand met de lonen werd aangemaakt, de voorschotten niet meer berekend worden voor de uitbetaalde prestaties! Maak dus eerst de voorschotten aan, vervolgens het betaalbestand.
 +
 +  * **Automatische configuratie van het voorschot**: selecteer uit de lijst die uren waar Boost rekening mee dient te houden bij de berekening van het voorschot (de getoonde uren zijn diegene die aangemaakt werden onder de [[kwalificaties]]). Aansluitend geeft u het percentage in aan hoeveel % deze dienen uitbetaald te worden:
 +
 +{{:boost:meerdere.jpg?500|}}
  
  • boost/configuratie_voorschot.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)