Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

boost:configuratie_werknemerscontract [2010/11/15 09:40]
filip
boost:configuratie_werknemerscontract [2010/11/15 09:41] (huidige)
filip
Regel 16: Regel 16:
   * **Transportkosten automatisch berekenen**: Bepaal eerst de manier waarop u transportkosten berekent. Vanaf versie 1.7 werd de manier hiervan gewijzigd (info: [[http://support.pepper1.be/nl/doku.php?id=boost:verplaatsingskosten|Transportkosten berekenen vanaf 1.7]]). Indien u deze wijze prefereert (aanbevolen), dient u het vakje hier __niet__ aan te vinken.   * **Transportkosten automatisch berekenen**: Bepaal eerst de manier waarop u transportkosten berekent. Vanaf versie 1.7 werd de manier hiervan gewijzigd (info: [[http://support.pepper1.be/nl/doku.php?id=boost:verplaatsingskosten|Transportkosten berekenen vanaf 1.7]]). Indien u deze wijze prefereert (aanbevolen), dient u het vakje hier __niet__ aan te vinken.
   * ...   * ...
-  * **+
  
  
  
  

Eigen Gereedschappen