boost:configuratiebestand

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:configuratiebestand [2010/06/29 13:29]
boost:configuratiebestand [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Configuratiebestand ======
 +Eens u het **configuratiebestand** opgeslagen heeft op uw harde schijf, voert u het hier in:
  
 +{{:​boost:​configuratiebestand.jpg|}}
 +
 +Het configuratiebestand bevat verschillende gepre-definieerde velden die u op de [[herhalingsbrieven]] kan gebruiken. Door middel van deze velden, komt de gewenste informatie automatisch op de brief in kwestie te staan.
 +
 +De verschillende mogelijke te gebruiken velden, vindt u in dit bestand terug: {{:​boost:​xml_fields_in_xls.xls|XML-fields}}