boost:database

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:database [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Boost Database ======
 +===== Structuur =====
 +
 +===== Overzicht olap =====
 +
 +==== Hoursolap ====
 +=== Sql Server (8) ===
 +  * QuantificationId : id van de code
 +  * QuantificationDate : datum van de uren/Premies& kosten
 +  * Workername : naam van de werknemmer
 +  * workerContractId : Id van het workercontract
 +  * workerId : ID van de werknemmer
 +  * customerId : Id van de klant
 +  * customerName : Naam van de klant
 +  * Salary : Uurloon van de werknemmer
 +  * AgencyName : Naam van de Groep
 +  * Amount : Aantal van uren, ...
 +  * dateWeek : week van de datum
 +  * dateYear : Jaar van de datum
 +  * quantificationType : Soort van quantification : HOURS - uren, BONUS - premies, COST - kosten
 +  * QuantificationState : Statuut van de bewerking (exported of niet)
 +  * SocialSecretariatId : Code voor het social secretariaat
 +  * payRate : % van de betling
 +  * label : omschrijving van de quantification
 +  * exportBatchId : Id van de link naar soc.secr.
 +
 +  * Voorschotten in het overzicht toevoegen
 +
 +
 +
 +
 +%%SELECT     quantification.id AS quantificationId, quantification.date AS quantificationDate, worker.lastName + ' ' + worker.firstName AS workerName, 
 +                      worker_contract.id AS workerContractId, worker.id AS workerId, customer.id AS customerId, customer.lastName + ' ' + customer.firstName AS customerName, 
 +                      agency.name AS agencyName, quantification.amount AS amout, DATEPART(week, quantification.date) AS dateWeek, YEAR(quantification.date) AS dateYear, 
 +                      occupation.salary AS Salary, occupation.hours AS Q, 'HOURS' AS quantificationType, dbo.hours.state AS QuantificationState, 
 +                      q1.socialSecretariatId AS SocialSecretariatId, q1.payRate, q1.onssType, qualification_label.label AS label, quantification.exportBatchId
 +FROM         dbo.occupation_table AS occupation INNER JOIN
 +                      dbo.customer AS customer RIGHT OUTER JOIN
 +                      dbo.occurrence AS occurrence RIGHT OUTER JOIN
 +                      dbo.worker_contract AS worker_contract INNER JOIN
 +                      dbo.workertimeslot_quantification AS workertimeslot_quantification INNER JOIN
 +                      dbo.quantification AS quantification ON workertimeslot_quantification.id = quantification.id INNER JOIN
 +                      dbo.worker AS worker INNER JOIN
 +                      dbo.worker_timeslot AS worker_timeslot ON worker.id = worker_timeslot.workerId ON workertimeslot_quantification.timeSlotId = worker_timeslot.id ON 
 +                      worker_contract.workerId = worker.id INNER JOIN
 +                      dbo.agency AS agency ON worker.preferentialAgencyId = agency.id ON occurrence.currentAssignationId = workertimeslot_quantification.timeSlotId LEFT OUTER JOIN
 +                      dbo.request AS request ON occurrence.requestId = request.id ON customer.id = request.customerId ON occupation.contractId = worker_contract.id INNER JOIN
 +                      dbo.hours ON dbo.hours.id = quantification.id INNER JOIN
 +                      dbo.qualification AS q1 ON q1.id = dbo.hours.qualificationId INNER JOIN
 +                      qualification_label ON qualification_label.id = q1.id LEFT JOIN
 +                      dbo.export_batch_quantification AS export_batch_quantification ON quantification.id = export_batch_quantification.quantificationID
 +WHERE     ((quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR
 +                      (quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND qualification_label.locale = 'fr'
 +UNION
 +SELECT     dbo.quantification.id AS quantificationId, dbo.quantification.date AS quantificationDate, dbo.worker.lastName + ' ' + dbo.worker.firstName AS workerName, 
 +                      dbo.worker_contract.id AS workerContractId, dbo.worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, dbo.agency.name AS agencyName, 
 +                      dbo.quantification.amount AS amout, DATEPART(week, dbo.quantification.date) AS dateWeek, YEAR(dbo.quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, 
 +                      occupation.hours AS Q, 'EXPENSE' AS quantificationType, dbo.premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, dbo.expense.socialSecretariatId, 0 AS payrate, 
 +                      '' AS OnssType, expense_label.label AS label, quantification.exportBatchId
 +FROM         dbo.worker_contract INNER JOIN
 +                      dbo.occupation_table AS occupation ON dbo.worker_contract.id = occupation.contractId INNER JOIN
 +                      dbo.worker ON dbo.worker_contract.workerId = dbo.worker.id INNER JOIN
 +                      dbo.worker_quantification ON dbo.worker.id = dbo.worker_quantification.workerId INNER JOIN
 +                      dbo.quantification ON dbo.worker_quantification.id = dbo.quantification.id INNER JOIN
 +                      dbo.premiumandfeeamount ON dbo.worker_quantification.id = dbo.premiumandfeeamount.id INNER JOIN
 +                      dbo.expense ON dbo.premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = dbo.expense.id INNER JOIN
 +                      expense_label ON expense_label.id = expense.id INNER JOIN
 +                      dbo.agency ON dbo.worker.preferentialAgencyId = dbo.agency.id LEFT JOIN
 +                      dbo.export_batch_quantification AS export_batch_quantification ON quantification.id = export_batch_quantification.quantificationID
 +WHERE     ((dbo.quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR
 +                      (dbo.quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND expense_label.locale = 'fr'
 +UNION
 +SELECT     dbo.quantification.id AS quantificationId, dbo.quantification.date AS quantificationDate, dbo.worker.lastName + ' ' + dbo.worker.firstName AS workerName, 
 +                      dbo.worker_contract.id AS workerContractId, dbo.worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, dbo.agency.name AS agencyName, 
 +                      dbo.quantification.amount AS amout, DATEPART(week, dbo.quantification.date) AS dateWeek, YEAR(dbo.quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, 
 +                      occupation.hours AS Q, 'benefit' AS quantificationType, dbo.premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, dbo.benefit.socialSecretariatId, 0 AS payrate, 
 +                      '' AS OnssType, benefit_label.label AS label, quantification.exportBatchId
 +FROM         dbo.worker_contract INNER JOIN
 +                      dbo.occupation_table AS occupation ON dbo.worker_contract.id = occupation.contractId INNER JOIN
 +                      dbo.worker ON dbo.worker_contract.workerId = dbo.worker.id INNER JOIN
 +                      dbo.worker_quantification ON dbo.worker.id = dbo.worker_quantification.workerId INNER JOIN
 +                      dbo.quantification ON dbo.worker_quantification.id = dbo.quantification.id INNER JOIN
 +                      dbo.premiumandfeeamount ON dbo.worker_quantification.id = dbo.premiumandfeeamount.id INNER JOIN
 +                      dbo.benefit ON dbo.premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = dbo.benefit.id INNER JOIN
 +                      benefit_label ON benefit_label.id = dbo.benefit.id INNER JOIN
 +                      dbo.agency ON dbo.worker.preferentialAgencyId = dbo.agency.id LEFT JOIN
 +                      dbo.export_batch_quantification AS export_batch_quantification ON quantification.id = export_batch_quantification.quantificationID
 +WHERE     ((dbo.quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR
 +                      (dbo.quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND benefit_label.locale = 'fr'
 +UNION
 +SELECT     dbo.quantification.id AS quantificationId, dbo.quantification.date AS quantificationDate, dbo.worker.lastName + ' ' + dbo.worker.firstName AS workerName, 
 +                      dbo.worker_contract.id AS workerContractId, dbo.worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, dbo.agency.name AS agencyName, 
 +                      dbo.quantification.amount AS amout, DATEPART(week, dbo.quantification.date) AS dateWeek, YEAR(dbo.quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, 
 +                      occupation.hours AS Q, 'premium' AS quantificationType, dbo.premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, dbo.premium.socialSecretariatId, 0 AS payrate, 
 +                      '' AS OnssType, premium_label.label AS label, quantification.exportBatchId
 +FROM         dbo.worker_contract INNER JOIN
 +                      dbo.occupation_table AS occupation ON dbo.worker_contract.id = occupation.contractId INNER JOIN
 +                      dbo.worker ON dbo.worker_contract.workerId = dbo.worker.id INNER JOIN
 +                      dbo.worker_quantification ON dbo.worker.id = dbo.worker_quantification.workerId INNER JOIN
 +                      dbo.quantification ON dbo.worker_quantification.id = dbo.quantification.id INNER JOIN
 +                      dbo.premiumandfeeamount ON dbo.worker_quantification.id = dbo.premiumandfeeamount.id INNER JOIN
 +                      dbo.premium ON dbo.premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = dbo.premium.id INNER JOIN
 +                      premium_label ON premium_label.id = premium.id INNER JOIN
 +                      dbo.agency ON dbo.worker.preferentialAgencyId = dbo.agency.id LEFT JOIN
 +                      dbo.export_batch_quantification AS export_batch_quantification ON quantification.id = export_batch_quantification.quantificationID
 +WHERE     ((dbo.quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR
 +                      (dbo.quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND premium_label.locale = 'fr'
 +UNION
 +SELECT     dbo.quantification.id AS quantificationId, dbo.quantification.date AS quantificationDate, dbo.worker.lastName + ' ' + dbo.worker.firstName AS workerName, 
 +                      dbo.worker_contract.id AS workerContractId, dbo.worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, dbo.agency.name AS agencyName, 
 +                      dbo.quantification.amount AS amout, DATEPART(week, dbo.quantification.date) AS dateWeek, YEAR(dbo.quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, 
 +                      occupation.hours AS Q, 'mealticket' AS quantificationType, dbo.premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, 'X01', 0 AS payrate, '' AS OnssType, 
 +                      meal_ticket_label.label AS label, quantification.exportBatchId
 +FROM         dbo.worker_contract INNER JOIN
 +                      dbo.occupation_table AS occupation ON dbo.worker_contract.id = occupation.contractId INNER JOIN
 +                      dbo.worker ON dbo.worker_contract.workerId = dbo.worker.id INNER JOIN
 +                      dbo.worker_quantification ON dbo.worker.id = dbo.worker_quantification.workerId INNER JOIN
 +                      dbo.quantification ON dbo.worker_quantification.id = dbo.quantification.id INNER JOIN
 +                      dbo.premiumandfeeamount ON dbo.worker_quantification.id = dbo.premiumandfeeamount.id INNER JOIN
 +                      dbo.mealticket ON dbo.premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = dbo.mealticket.id INNER JOIN
 +                      meal_ticket_label ON meal_ticket_label.id = mealticket.id INNER JOIN
 +                      dbo.agency ON dbo.worker.preferentialAgencyId = dbo.agency.id LEFT JOIN
 +                      dbo.export_batch_quantification AS export_batch_quantification ON quantification.id = export_batch_quantification.quantificationID
 +WHERE     ((dbo.quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR
 +                      (dbo.quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND meal_ticket_label.locale = 'fr'
 +UNION
 +SELECT     dbo.quantification.id AS quantificationId, dbo.quantification.date AS quantificationDate, dbo.worker.lastName + ' ' + dbo.worker.firstName AS workerName, 
 +                      dbo.worker_contract.id AS workerContractId, dbo.worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, dbo.agency.name AS agencyName, 
 +                      dbo.quantification.amount AS amout, DATEPART(week, dbo.quantification.date) AS dateWeek, YEAR(dbo.quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, 
 +                      occupation.hours AS Q, 'Acompte' AS quantificationType, dbo.advance.state AS QuantificationState, 'acc' AS socialSecretariatId, 0 AS payrate, '' AS OnssType, 
 +                      'Acompte' AS label, quantification.exportBatchId
 +FROM         dbo.worker_contract INNER JOIN
 +                      dbo.occupation_table AS occupation ON dbo.worker_contract.id = occupation.contractId INNER JOIN
 +                      dbo.worker ON dbo.worker_contract.workerId = dbo.worker.id INNER JOIN
 +                      dbo.worker_quantification ON dbo.worker.id = dbo.worker_quantification.workerId INNER JOIN
 +                      dbo.quantification ON dbo.worker_quantification.id = dbo.quantification.id INNER JOIN
 +                      dbo.advance ON dbo.worker_quantification.id = dbo.advance.id INNER JOIN
 +                      dbo.agency ON dbo.worker.preferentialAgencyId = dbo.agency.id LEFT JOIN
 +                      dbo.export_batch_quantification AS export_batch_quantification ON quantification.id = export_batch_quantification.quantificationID
 +WHERE     ((dbo.quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR
 +                      (dbo.quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL))%%
 +
 +
 +=== MySql ===
 +
 +%%SELECT quantification.id AS quantificationId, quantification.date AS quantificationDate, worker.lastName + ' ' + worker.firstName AS workerName, worker_contract.id AS workerContractId, worker.id AS workerId, customer.id AS customerId, customer.lastName + ' ' + customer.firstName AS customerName, agency.name AS agencyName, quantification.amount AS amout, DATE_FORMAT(quantification.date, '%u') AS dateWeek, YEAR(quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Salary, occupation.hours AS Q, 'HOURS' AS quantificationType, hours.state AS QuantificationState, q1.socialSecretariatId AS SocialSecretariatId, q1.payRate, q1.onssType, qualification_label.label AS label, quantification.exportBatchId FROM occupation AS occupation INNER JOIN customer AS customer RIGHT OUTER JOIN occurrence AS occurrence RIGHT OUTER JOIN worker_contract AS worker_contract INNER JOIN workertimeslot_quantification AS workertimeslot_quantification INNER JOIN quantification AS quantification ON workertimeslot_quantification.id = quantification.id INNER JOIN worker AS worker INNER JOIN worker_timeslot AS worker_timeslot ON worker.id = worker_timeslot.workerId AND workertimeslot_quantification.timeSlotId = worker_timeslot.id AND worker_contract.workerId = worker.id INNER JOIN agency AS agency ON worker.preferentialAgencyId = agency.id ON occurrence.currentAssignationId = workertimeslot_quantification.timeSlotId LEFT OUTER JOIN request AS request ON occurrence.requestId = request.id ON customer.id = request.customerId AND occupation.workerContractId = worker_contract.id INNER JOIN hours ON hours.id = quantification.id INNER JOIN qualification AS q1 ON q1.id = hours.qualificationId INNER JOIN qualification_label ON qualification_label.id = q1.id WHERE ((quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR (quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND qualification_label.locale = 'fr' AND worker_contract.enabled = 1 AND worker_contract.state <> 'CANCELLED' UNION SELECT quantification.id AS quantificationId, quantification.date AS quantificationDate, worker.lastName + ' ' + worker.firstName AS workerName, worker_contract.id AS workerContractId, worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, agency.name AS agencyName, quantification.amount AS amout, DATE_FORMAT(quantification.date, '%u') AS dateWeek, YEAR(quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, occupation.hours AS Q, 'EXPENSE' AS quantificationType, premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, expense.socialSecretariatId, 0 AS payrate, '' AS OnssType, expense_label.label AS label, quantification.exportBatchId FROM worker_contract INNER JOIN occupation AS occupation ON worker_contract.id = occupation.workerContractId INNER JOIN worker ON worker_contract.workerId = worker.id INNER JOIN worker_quantification ON worker.id = worker_quantification.workerId INNER JOIN quantification ON worker_quantification.id = quantification.id INNER JOIN premiumandfeeamount ON worker_quantification.id = premiumandfeeamount.id INNER JOIN expense ON premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = expense.id INNER JOIN expense_label ON expense_label.id = expense.id INNER JOIN agency ON worker.preferentialAgencyId = agency.id WHERE ((quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR (quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND expense_label.locale = 'fr' AND worker_contract.enabled = 1 AND worker_contract.state <> 'CANCELLED' UNION SELECT quantification.id AS quantificationId, quantification.date AS quantificationDate, worker.lastName + ' ' + worker.firstName AS workerName, worker_contract.id AS workerContractId, worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, agency.name AS agencyName, quantification.amount AS amout, DATE_FORMAT(quantification.date, '%u') AS dateWeek, YEAR(quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, occupation.hours AS Q, 'benefit' AS quantificationType, premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, benefit.socialSecretariatId, 0 AS payrate, '' AS OnssType, benefit_label.label AS label, quantification.exportBatchId FROM worker_contract INNER JOIN occupation AS occupation ON worker_contract.id = occupation.workerContractId INNER JOIN worker ON worker_contract.workerId = worker.id INNER JOIN worker_quantification ON worker.id = worker_quantification.workerId INNER JOIN quantification ON worker_quantification.id = quantification.id INNER JOIN premiumandfeeamount ON worker_quantification.id = premiumandfeeamount.id INNER JOIN benefit ON premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = benefit.id INNER JOIN benefit_label ON benefit_label.id = benefit.id INNER JOIN agency ON worker.preferentialAgencyId = agency.id WHERE ((quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR (quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND benefit_label.locale = 'fr' AND worker_contract.enabled = 1 AND worker_contract.state <> 'CANCELLED' UNION SELECT quantification.id AS quantificationId, quantification.date AS quantificationDate, worker.lastName + ' ' + worker.firstName AS workerName, worker_contract.id AS workerContractId, worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, agency.name AS agencyName, quantification.amount AS amout, DATE_FORMAT(quantification.date, '%u') AS dateWeek, YEAR(quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, occupation.hours AS Q, 'premium' AS quantificationType, premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, premium.socialSecretariatId, 0 AS payrate, '' AS OnssType, premium_label.label AS label, quantification.exportBatchId FROM worker_contract INNER JOIN occupation AS occupation ON worker_contract.id = occupation.workerContractId INNER JOIN worker ON worker_contract.workerId = worker.id INNER JOIN worker_quantification ON worker.id = worker_quantification.workerId INNER JOIN quantification ON worker_quantification.id = quantification.id INNER JOIN premiumandfeeamount ON worker_quantification.id = premiumandfeeamount.id INNER JOIN premium ON premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = premium.id INNER JOIN premium_label ON premium_label.id = premium.id INNER JOIN agency ON worker.preferentialAgencyId = agency.id WHERE ((quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR (quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND premium_label.locale = 'fr' AND worker_contract.enabled = 1 AND worker_contract.state <> 'CANCELLED' UNION SELECT quantification.id AS quantificationId, quantification.date AS quantificationDate, worker.lastName + ' ' + worker.firstName AS workerName, worker_contract.id AS workerContractId, worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, agency.name AS agencyName, quantification.amount AS amout, DATE_FORMAT(quantification.date, '%u') AS dateWeek, YEAR(quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, occupation.hours AS Q, 'mealticket' AS quantificationType, premiumandfeeamount.state AS QuantificationState, 'X01', 0 AS payrate, '' AS OnssType, meal_ticket_label.label AS label, quantification.exportBatchId FROM worker_contract INNER JOIN occupation AS occupation ON worker_contract.id = occupation.workerContractId INNER JOIN worker ON worker_contract.workerId = worker.id INNER JOIN worker_quantification ON worker.id = worker_quantification.workerId INNER JOIN quantification ON worker_quantification.id = quantification.id INNER JOIN premiumandfeeamount ON worker_quantification.id = premiumandfeeamount.id INNER JOIN mealticket ON premiumandfeeamount.premiumAndFeeId = mealticket.id INNER JOIN meal_ticket_label ON meal_ticket_label.id = mealticket.id INNER JOIN agency ON worker.preferentialAgencyId = agency.id WHERE ((quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR (quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND meal_ticket_label.locale = 'fr' AND worker_contract.enabled = 1 AND worker_contract.state <> 'CANCELLED' UNION SELECT quantification.id AS quantificationId, quantification.date AS quantificationDate, worker.lastName + ' ' + worker.firstName AS workerName, worker_contract.id AS workerContractId, worker.id AS workerId, NULL AS customerId, '' AS customerName, agency.name AS agencyName, quantification.amount AS amout, DATE_FORMAT(quantification.date, '%u') AS dateWeek, YEAR(quantification.date) AS dateYear, occupation.salary AS Expr1, occupation.hours AS Q, 'Acompte' AS quantificationType, advance.state AS QuantificationState, 'acc' AS socialSecretariatId, 0 AS payrate, '' AS OnssType, 'Acompte' AS label, quantification.exportBatchId FROM worker_contract INNER JOIN occupation AS occupation ON worker_contract.id = occupation.workerContractId INNER JOIN worker ON worker_contract.workerId = worker.id INNER JOIN worker_quantification ON worker.id = worker_quantification.workerId INNER JOIN quantification ON worker_quantification.id = quantification.id INNER JOIN advance ON worker_quantification.id = advance.id INNER JOIN agency ON worker.preferentialAgencyId = agency.id WHERE ((quantification.date BETWEEN occupation.startDate AND occupation.endDate) OR (quantification.date > occupation.startDate) AND (occupation.endDate IS NULL)) AND worker_contract.enabled = 1 AND worker_contract.state <> 'CANCELLED' %%
 +
 +===== Reporting =====
 +  * Sociaal Fonds - eindejaarspremie: {{:boost:fondssoc.zip|}} (de selectie van prestatiedata wijzigen en rekening houden met codes van het sociaal secretariaat)
 +  * Controle des prestations : {{:boost:controle.zip|}} (de selectie om het kiezen van prestatiedata wijzigen)
 +
  
  • boost/database.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)