FAQ

Beheer Signaletiek

 • Hoe een grensarbeider wijzigen naar niet-grensarbeider, wanneer men de historiek van de signaletiek gebruikt?
  1. Ga naar signaletiek werknemer (Planning > Fam. Situatie)
  2. Klik op Deze historiek aanpassen
  3. Vink het vakje van Grensarbeider uit
  4. Wijzig het adres en sla vervolgens op
 • Hoe onvrijwillig deeltijds aangeven (C131B)?

Men geeft een deeltijdse tewerkstelling aan in de signaletiek van het contract werknemer. Er zijn 2 opties:

 1. Werknemer Deeltijds + vakje Vrijwillig deeltijds niet aangevinkt (= onvrijwillig) + Variabel uurrooster = Onvrijwillig deeltijds (niet-gedetermineerd uurrooster)
 2. Werknemer Deeltijds + vakje Vrijwillig deeltijds niet aangevinkt + Vast uurrooster = Temps Non Variable = Onvrijwillig deeltijds (onvolledige dagen)

Beheer prestaties

Ik wil een bedrag van -15 euro als verplaatsingskosten op een dag ingeven, maar het werkt niet?

 • Boost voert een controle uit en zorgt ervoor dat als het totale bedrag op 1 dag kleiner is dan nul, er een blokkering optreedt.
 • Verdeel het bedrag over verschillende bedragen en dagen, maar zorg er telkens voor dat het totaal groter is dan 0 op 1 dag. Een andere mogelijkheid is om een specifieke premie en kost aan te maken om dit type van rechtzetting te kunnen uitvoeren.

Waarom worden er prestaties en dienstencheques toegekend aan een werknemer die reeds gekwalificeerd werd als ziek, in verlof, EW, ... als ik op de knoppen Standaard prestatie/DC/Betaling of P&K aanmaken in de planning klik?

 • Indien de kwalificatie werd toegevoegd aan het exemplaar, maar het exemplaar in kwestie is nog gevalideerd (groen), worden deze uren/DC/p&k toegevoegd
 • Werd het exemplaar geannuleerd (na het toevoegen van de kwalificatie!), is dit niet langer het geval (want exemplaar grijs)
 • Een andere mogelijkheid is gebruik maken van de onbeschikbaarheidsperiode.

Beheer Dienstencheques

 • Hoe kan ik gegevens mbt elektronische dienstencheques in Boost uploaden?
  1. Download het Excelbestand van de website van Sodexo
  2. Open vervolgens dit bestand en sla het op in .cvs-formaat (mogelijk via Excel)
  3. Ga in Boost naar menu Hulpmiddelen > Import Sodexo Prestaties
  4. Klik op Bladeren en selecteer het net aangemaakte .cvs-bestand, klik daarna op Opladen
  5. Eens de info geüpload is, is deze terug te vinden via het menu Lijst > Sodexo Prestaties
  6. In de planning wordt de EDC weergegeven. Klikt u op Standaard DC wordt er geen nieuwe (E)DC aan het exemplaar toegevoegd

Voorbeeld: EDC opladen in Boost

 • Als ik het bestand open via de site van Sodexo, wordt er automatisch een nieuw tabblad geopend in Firefox of staan de gegevens in 1 cel in Excel. Hoe kan ik dit aanpassen?

De gegevens dienen in verschillende kolommen te staan in Excel. Hoe u dit kan aanpassen, vindt u hier terug: Uitleg converteren

Beheer Dimona

 • Hoe kan ik het verwerken van de Dimona-nummers die uit Belgo komen, forceren?
  1. Aanloggen met support@pepperone.be
  2. Klikken op „Import Dimona” in het menu Hulpmiddelen

Beheer Algemeen

Ik krijg een ongedocumenteerde fout indien ik een contract wens te verwijderen?

 • Een contract kan enkel verwijderd worden indien er geen prestaties (meer) op bestaan.
 1. Verwijder de bestaande prestaties in de planning
 2. Voer de handeling opnieuw uit
 • Zijn er reeds prestaties geëxporteerd ter uitbetaling, is het niet mogelijk om het contract te verwijderen, net omdat de persoon in kwestie reeds uitbetaald werd voor het betreffende contract.

De afdruk van de documenten is geblokkeerd?

 1. Belgo (Dimona) is niet beschikbaar: u dient Belgo opnieuw op te starten (reboot)
 2. De afdruk is geblokkeerd: klik op de link http://uwserver/boost/html/import/autoprint2.jsf en vervolgens op printen

Waarom kan ik een exemplaar, waar de uren in het geel getoond zijn, niet verwijderen?

Het exemplaar is reeds geannuleerd. Worden de uren in een gele blok weergegeven, houdt dit in dat het exemplaar geannuleerd werd door (op vraag van) de klant.

Er blijken exemplaren verdwenen te zijn in de planning van een werknemer. Hoe kan ik dit nagaan en rechtzetten?

 • Ga naar de lijst met aanvragen (menu Lijst > Aanvragen)
 • Geef in de filter, rechts op het scherm, de naam van de klant in (enkel filteren op naam klant is mogelijk)
 • Klik op het 1e icoontje rechts (De exemplaren bekijken)
 • Klik eventueel in de getoonde lijst op 'Datum', waardoor de exemplaren op datum gesorteerd worden
 • Ga nu na of er zich geannuleerde of niet-gevalideerde exemplaren bevinden in de aanvraag
 • Is voorgaande het geval, wijzig dit dan door gebruik te maken van het potlood-icoontje (Wijzigen)

Ik krijg een systeemfout. Hoe los ik deze op?

 • Indien u een foutmelding krijgt, kan u rechts op het scherm op „details” klikken
 • Klik ergens in de getoonde lijst, vervolgens doet u CTRL + A (ganse foutmelding wordt geselecteerd) en aansluitend CTRL + C (of rechtermuisklik op het blauwe geselecteerde deel en u kiest voor kopiëren)
 • Open een nieuwe mail en plak de inhoud (CTRL + V) er in
 • Vergeet niet in het onderwerp of bovenaan uw mail de handeling te omschrijven die vooraf ging aan de foutmelding! Dit bespoedigt de oplossing.
 • Stuur de mail door naar uw contactpersoon bij PepperOne of support@pepperone.be

Eigen Gereedschappen