boost:faq

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:faq [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== FAQ ======
 +===== Beheer Signaletiek =====
 +  * Hoe een grensarbeider wijzigen naar niet-grensarbeider,​ wanneer men de historiek van de signaletiek gebruikt?
 +    - Ga naar signaletiek werknemer (Planning > Fam. Situatie)
 +    - Klik op Deze historiek aanpassen
 +    - Vink het vakje van Grensarbeider uit  ​
 +    - Wijzig het adres en sla vervolgens op
 +  * __Hoe onvrijwillig deeltijds aangeven ​ (C131B)?__
  
 +Men geeft een deeltijdse tewerkstelling aan in de signaletiek van het contract werknemer. Er zijn 2 opties:
 +  - Werknemer Deeltijds + vakje Vrijwillig deeltijds niet aangevinkt (= onvrijwillig) + Variabel uurrooster = **Onvrijwillig deeltijds** (niet-gedetermineerd uurrooster)
 +  - Werknemer Deeltijds + vakje Vrijwillig deeltijds niet aangevinkt + Vast uurrooster = Temps Non Variable = **Onvrijwillig deeltijds** (onvolledige dagen)
 +
 +===== Beheer prestaties =====
 +
 +  * [[Hoe een geannuleerd exemplaar opnieuw valideren]]?​
 +
 +====Ik wil een bedrag van -15 euro als verplaatsingskosten op een dag ingeven, maar het werkt niet?====
 +  * Boost voert een controle uit en zorgt ervoor dat als het totale bedrag op 1 dag kleiner is dan nul, er een blokkering optreedt.
 +  * Verdeel het bedrag over verschillende bedragen en dagen, maar zorg er telkens voor dat het totaal groter is dan 0 op 1 dag. Een andere mogelijkheid is om een specifieke premie en kost aan te maken om dit type van rechtzetting te kunnen uitvoeren.
 +
 +====Waarom worden er prestaties en dienstencheques toegekend aan een werknemer die reeds gekwalificeerd werd als ziek, in verlof, EW, ... als ik op de knoppen Standaard prestatie/​DC/​Betaling of P&K aanmaken in de planning klik?====
 +  * Indien de kwalificatie werd toegevoegd aan het exemplaar, maar het exemplaar in kwestie is nog gevalideerd (groen), worden deze uren/​DC/​p&​k toegevoegd
 +  * Werd het exemplaar geannuleerd (__na het toevoegen van de kwalificatie!__),​ is dit niet langer het geval (want exemplaar grijs)
 +  * Een andere mogelijkheid is gebruik maken van de [[onbeschikbaarheidsperiode]].
 +
 +
 +
 +===== Beheer Dienstencheques =====
 +  * Hoe kan ik gegevens mbt elektronische dienstencheques in Boost uploaden?
 +    - Download het Excelbestand van de website van Sodexo
 +    - Open vervolgens dit bestand en sla het op in **.cvs-formaat** (mogelijk via Excel)
 +    - Ga in Boost naar menu Hulpmiddelen > Import Sodexo Prestaties
 +    - Klik op Bladeren en selecteer het net aangemaakte .cvs-bestand,​ klik daarna op Opladen
 +    - Eens de info geüpload is, is deze terug te vinden via het menu Lijst > Sodexo Prestaties
 +    - In de planning wordt de EDC weergegeven. Klikt u op **Standaard DC** wordt er geen nieuwe (E)DC aan het exemplaar toegevoegd
 +Voorbeeld: {{:​boost:​de_edc_in_boost_opladen.doc|EDC opladen in Boost}}
 +  * Als ik het bestand open via de site van Sodexo, wordt er automatisch een nieuw tabblad geopend in Firefox of staan de gegevens in 1 cel in Excel. Hoe kan ik dit aanpassen?
 +De gegevens dienen in verschillende kolommen te staan in Excel. Hoe u dit kan aanpassen, vindt u hier terug: {{:​boost:​faq_sodexo_2_excel.doc|Uitleg converteren}}
 +
 +===== Beheer Dimona =====
 +  * Hoe kan ik het verwerken van de Dimona-nummers die uit Belgo komen, forceren?
 +    - Aanloggen met support@pepperone.be ​
 +    - Klikken op "​Import Dimona"​ in het menu Hulpmiddelen
 +
 +===== Beheer Algemeen =====
 +  * [[Hoe kan ik een lijst met actieve werknemers en klanten oproepen?]]
 +  * [[Hoe zet ik een gebruiker van Boost uit dienst?]]
 +  * [[Hoe zet ik een werknemer uit dienst?]]
 +  * [[Hoe kan ik een samenvatting oproepen van de gepresteerde uren per maand?]]
 +
 +
 +
 +====Ik krijg een ongedocumenteerde fout indien ik een contract wens te verwijderen?​====
 +    * Een contract kan enkel verwijderd worden indien er geen prestaties (meer) op bestaan.
 +    - Verwijder de bestaande prestaties in de planning
 +    - Voer de handeling opnieuw uit
 +    * Zijn er reeds prestaties geëxporteerd ter uitbetaling,​ is het niet mogelijk om het contract te verwijderen,​ net omdat de persoon in kwestie reeds uitbetaald werd voor het betreffende contract.
 +
 +
 +====De afdruk van de documenten is geblokkeerd?​====
 +    - Belgo (Dimona) is niet beschikbaar:​ u dient Belgo opnieuw op te starten (reboot)
 +    - De afdruk is geblokkeerd:​ klik op de link http://​uwserver/​boost/​html/​import/​autoprint2.jsf en vervolgens op printen
 +
 +
 +====Waarom kan ik een exemplaar, waar de uren in het geel getoond zijn, niet verwijderen?​====
 +
 +Het exemplaar is reeds geannuleerd. Worden de uren in een gele blok weergegeven,​ houdt dit in dat het exemplaar geannuleerd werd door (op vraag van) de klant.
 +
 +====Er blijken exemplaren verdwenen te zijn in de planning van een werknemer. Hoe kan ik dit nagaan en rechtzetten?​====
 +
 +  * Ga naar de lijst met aanvragen (menu Lijst > Aanvragen)
 +  * Geef in de filter, rechts op het scherm, de naam van de klant in (enkel filteren op naam klant is mogelijk)
 +  * Klik op het 1e icoontje rechts (De exemplaren bekijken)
 +  * Klik eventueel in de getoonde lijst op '​Datum',​ waardoor de exemplaren op datum gesorteerd worden
 +  * Ga nu na of er zich geannuleerde of niet-gevalideerde exemplaren bevinden in de aanvraag
 +  * Is voorgaande het geval, wijzig dit dan door gebruik te maken van het potlood-icoontje (Wijzigen)
 +
 +====Ik krijg een systeemfout. Hoe los ik deze op?====
 +
 +  * Indien u een foutmelding krijgt, kan u rechts op het scherm op "​details"​ klikken
 +  * Klik ergens in de getoonde lijst, vervolgens doet u CTRL + A (ganse foutmelding wordt geselecteerd) en aansluitend CTRL + C (of rechtermuisklik op het blauwe geselecteerde deel en u kiest voor kopiëren)
 +  * Open een nieuwe mail en plak de inhoud (CTRL + V) er in
 +  * Vergeet niet in het onderwerp of bovenaan uw mail de handeling te omschrijven die vooraf ging aan de foutmelding! Dit bespoedigt de oplossing.
 +  * Stuur de mail door naar uw contactpersoon bij PepperOne of support@pepperone.be
  • boost/faq.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)