Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

boost:indexatie [2010/09/22 14:47]
filip
boost:indexatie [2010/10/18 04:34] (huidige)
filip
Regel 30: Regel 30:
 ===== Na toegepaste indexatie ===== ===== Na toegepaste indexatie =====
  
-Eens de indexatie werd gegenereerd in admin, maakt Boost automatisch voor alle actieve contracten een bijlage aan met het geïndexeerde loon. De begindatum van deze bijlage stemt overeen met de datum die u ingeeft als Afleverdatum.+Eens de indexatie werd gegenereerd in admin, maakt Boost automatisch voor alle actieve contracten, die vallen onder de toepassingsdatum van de indexatie, een bijlage aan met het geïndexeerde loon. De begindatum van deze bijlage stemt overeen met de datum die u ingeeft als Afleverdatum.
  
 +Eens de indexatie toegepast is, dient u nog het standaardloon aan te passen onder **Gebruikersfirma > Toepassingsparameters**.

Eigen Gereedschappen