boost:indexatie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:indexatie [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Indexatie ======
  
 +Klik in admin op **Hulpmiddelen > Indexatie**. Een lijst met toegepaste indexaties wordt getoond:
 +
 +{{:boost:lijst_index.jpg?1000|}}
 +
 +Om een nieuwe indexatie toe te passen op het actieve loon, klikt u rechts bovenaan op **Nieuw**. Vul volgend scherm in:
 +
 +{{:boost:sign_index2.jpg?1000|}}
 +
 +  * **Afleverdatum**: geef de toepassingsdatum van de indexatie in
 +  * **Waarde**: geef de toe te passen waarde in. 
 +
 +⇒ **__OPGELET__**: deze is afhankelijk van de keuze uit de lijst! Volgend voorbeeld verduidelijkt dit:
 +
 +* Uurloon: 10 EUR
 +
 +* Waarde: 2
 +
 +  * **Euro toe te voegen aan uurloon**: klikt u rechts bovenaan op **Genereren**, zal er 2 EUR op het loon worden toegevoegd (resultaat: 12 EUR -> 10 + 2)
 +
 +  * **% verhoging van het loon**: 0.2 EUR wordt toegevoegd (resultaat: 10.2 EUR -> 2% van 10 = 0.2 + 10)
 +
 +  * **% toe te passen op het loon**: er wordt niets toegevoegd op het loon, maar toegepast (resultaat: 0.2 EUR -> 2% van 10 = 0.2)
 +
 +Eens de indexatie gegenereerd is, wordt deze toegevoegd aan de lijst.
 +
 +⇒ **__OPGELET__**: Deze actie is onomkeerbaar! Indien u een toegepaste indexatie wenst te verwijderen, neem dan contact op met PepperOne.
 +
 +===== Na toegepaste indexatie =====
 +
 +Eens de indexatie werd gegenereerd in admin, maakt Boost automatisch voor alle actieve contracten, die vallen onder de toepassingsdatum van de indexatie, een bijlage aan met het geïndexeerde loon. De begindatum van deze bijlage stemt overeen met de datum die u ingeeft als Afleverdatum.
 +
 +Eens de indexatie toegepast is, dient u nog het standaardloon aan te passen onder **Gebruikersfirma > Toepassingsparameters**.
  • boost/indexatie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)