Lijst

Via het menu Lijst kan men verschillende gegevens oproepen. Het aantal beschikbare mogelijkheden dat hier wordt opgesomd, kan verschillen naar gelang de configuratie admin:


Eigen Gereedschappen