boost:meervoudige_validatie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:meervoudige_validatie [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Meervoudige validatie ======
 +
 +Via het menu **Meervoudige validatie** kan u de voorschotbestanden aanmaken.
 +
 +De info hieromtrent vindt u uitgelegd in dit [[Voorschot_voorbeeld|praktisch voorbeeld]].
 +
 +===== Opmerking bij meerdere voorschotten per maand =====
 +
 +Maakt u gebruik van **meerdere voorschotten per maand** (zie ook [[Configuratie Voorschot|admin]]),​ hou dan rekening met ingave van prestaties in een maand waar er reeds een betaalbestand voor werd op gemaakt!
 +
 +__Voorbeeld:​__
 +
 +  * U heeft voor werknemer X 45 uren aan prestaties ingegeven van 01/05 tot en met 23/05
 +  * Werknemer X heeft voor deze prestaties totaal 270 EUR aan voorschot ontvangen (voorschot van 6 EUR/​gepresteerd uur ⇒ 45 uren * 6 EUR = 270 EUR)
 +  * Het **voorschotbestand** had als **einddatum 31/05**
 +  * U maakt een **betaalbestand** aan met **einddatum 31/05**
 +  * Werknemer X krijgt een loon uitbetaald tot en met 23/05
 +
 +U verneemt van werknemer X, nadat het betaalbestand werd aangemaakt en doorgestuurd,​ dat deze ook gewerkt heeft van 24/05 tem 31/05 en u geeft 18 uur nieuwe prestaties in, wat overeenkomt met 108 EUR voorschot (18 uren * 6 EUR). U maakt een nieuw voorschotbestand op, **opnieuw met einddatum 31/05**.
 +
 +⇒ **__De getoonde lijst is leeg__**!
 +
 +__REDEN:__
 +
 +Boost berekent het voorschotbestand steeds van de 1e dag van de maand tot de einddatum die u als gebruiker ingeeft. In dit geval: van 01/05 tot en met 31/05. **Boost houdt echter enkel rekening met __de uren die nog niet betaald zijn__**, in het voorbeeld hierboven 18 uren (of 108 EUR).
 +
 +Boost controleert vervolgens of er reeds voorschotten bestaan in de vermelde periode, wat in dit voorbeeld zo is, nl. 270 EUR.
 +
 +Voor de berekening van het voorschot zal Boost deze prestaties (01/05 tot en met 23/05, waar het voorschot van 270 EUR reeds op berekend en betaald werd) aanschouwen als **__betaalde uren zonder prestaties__**.
 +
 +Bijgevolg kan Boost ook geen voorschot berekenen of tonen, want de bereking die Boost heeft gemaakt, is 108 EUR (//​onbetaalde en gepresteerde uren//) - 270 EUR (//​betaalde,​ maar voor Boost niet-gepresteerde uren//) = - 162 EUR en dit bedrag kan men natuurlijk niet als voorschot ingeven.
 +
 +__U zijn 2 oplossingen:​__
 +
 +  * Rechtstreekse ingave in de planning (info vindt u [[Voorschot_voorbeeld|hier]] terug)
 +  * Opnieuw aanmaken van een betaalbestand tot en met 31/05 en doorsturen naar het sociaal secretariaat (ontbrekend loon wordt uitbetaald)
 +
 +
 +
  
  • boost/meervoudige_validatie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)