Rapport Crystal

Vooraleer u Crystal Report kan gebruiken in Boost, dient u de gewenste documenten eerst nog te configureren.

Klik rechts bovenaan op Nieuw en vul volgend scherm in (NL-scherm volgt):

  • Label: Geef het label in van het rapport, zoals het in Boost dient te voorschijn komen
  • Key: Geef aan welk rapport u wenst op te roepen (in het voorbeeld: signaletiek werknemer). Deze lijst is automatisch beschikbaar
  • Naam rapport: Naam van het rpt-bestand in CR dat nodig is om het rapport op te roepen
  • Bestandsformaat: PDF, XLS, RTF of CRYSTAL. De laatste is enkel te gebruiken indien de webservice crystalreport van buitenaf beschikbaar is

Weergave in Boost

Verdergaande op bovenstaand scherm, ziet u nu in Boost het volgende in de signaletiek van de werknemer:

Klik op het tandwielicoontje en vervolgens op het label, waarna het rapport beschikbaar is.


Eigen Gereedschappen