Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

boost:rapport_crystal [2010/12/03 07:47]
filip
boost:rapport_crystal [2010/12/03 08:57] (huidige)
filip
Regel 9: Regel 9:
   * **Label**: Geef het label in van het rapport, zoals het in Boost dient te voorschijn komen   * **Label**: Geef het label in van het rapport, zoals het in Boost dient te voorschijn komen
   * **Key**: Geef aan welk rapport u wenst op te roepen (in het voorbeeld: signaletiek werknemer). Deze lijst is automatisch beschikbaar   * **Key**: Geef aan welk rapport u wenst op te roepen (in het voorbeeld: signaletiek werknemer). Deze lijst is automatisch beschikbaar
-  * **Naam rapport**: Naam van het rpt-bestand dat nodig is om het rapport op te roepen+  * **Naam rapport**: Naam van het rpt-bestand in CR dat nodig is om het rapport op te roepen
   * **Bestandsformaat**: PDF, XLS, RTF of CRYSTAL. De laatste is enkel te gebruiken indien de webservice crystalreport van buitenaf beschikbaar is   * **Bestandsformaat**: PDF, XLS, RTF of CRYSTAL. De laatste is enkel te gebruiken indien de webservice crystalreport van buitenaf beschikbaar is
  

Eigen Gereedschappen