boost:signaletiek_klant_boost

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:signaletiek_klant_boost [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +======Signaletiek klant Boost======
 +
 +De signaletiek van een klant bevat verscheidene gegevens, eigen aan de klant. De voor de handliggende worden niet in detail uitgelegd (aangegeven met '​...'​).
 +
 +=====Referentie=====
 +
 +{{:​boost:​basisgegevenskl.jpg?​750|}}
 +
 +  * **Electronische dienstencheques**:​ vink aan indien de klant er gebruik van maakt. Indien het geval, geef dan eveneens zijn Sodexo ID in. Afhankelijk van hoe u de [[Configuratie klant|parameters]] heeft ingesteld in admin, is dit veld al dan niet verplicht.
 +  * **Referentie bij het sociaal secretariaat voor de uitsplitsing**:​ wordt door Boost gegenereerd
 +  * ...
 +  * **Rijksregisternummer**:​ Afhankelijk van hoe u de [[Configuratie klant|parameters]] heeft ingesteld in admin, is dit veld al dan niet verplicht.
 +  * **Contactinfo**:​ Vul minstens 1 van de 4 velden in
 +  * **Opslaan & coördinaten berekenen**:​ Nadat u het adres heeft ingegeven, kan u door Boost de coördinaten laten berekenen. Klik hiervoor op de knop. De coördinaten bepalen de berekening van de [[http://​support.pepper1.be/​nl/​doku.php?​id=boost:​verplaatsingskosten|verplaatsingskosten]].
 +  * **De kaart bekijken**: Een extra venster wordt geopend en toont in Google Maps het adres.
 +
 +
 +
  
  • boost/signaletiek_klant_boost.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)