boost:tabbladen_credit_management

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:tabbladen_credit_management [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Tabbladen Credit Management ======
  
 +Volgende tabbladen zijn beschikbaar in het [[Credit Management]]:
 +
 +{{:boost:cm_alg.jpg|}}
 +
 +  * W
 +  * W+1
 +  * W+2
 +  * Te factureren klanten
 +  * Gefactureerde klanten
 +
 +De uitleg ervan vindt u hieronder.
 +
 +====== W ======
 +
 +In het tabblad W komen die klanten terecht die u aangeduid heeft als **Erkenning van ontvangen schuld**, alsook **Geen erkenning van schuld**
 +
 +{{:boost:cm_w2.jpg?1000|}}
 +
 +__Uitleg kolommen:__
 +
 +  - Icoon kader met groene ✔: deze klant werd aangeduid als **Erkenning van ontvangen schuld**
 +  - kolommen **Groep** tem **Woonplaats** spreken voor zich
 +  - Datum van het conflict: datum waarop u het conflict heeft aangeduid in de planning
 +  - Aantal gepresteerde uren: aantal uren dat een werknemer gepresteerd heeft
 +  - Aant. ontvangen DC: aantal DC dat u ontvangen heeft (voor de gepresteerde uren)
 +  - Icoon vergrootglas: geeft het conflict in [[Details van de exemplaren met conflicten of afwijkingen|detail]] weer
 +  - Icoon potlood: bekijk de [[nota]] (of voeg er een toe)
 +  - Icoon kader: deze klant werd aangeduid als **Geen erkenning van schuld**. U kan, door erop te klikken, de status wijzigen naar Erkenning van ontvangen schuld. Hou er wel rekening mee dat deze actie **onomkeerbaar** is!
 +  - Icoon rood kruisje: verwijdert de lijn
 +
 +====== W+1 ======
 +
 +De klanten die in dit tabblad terecht komen, zijn uitsluitend klanten met de status **Geen erkenning van schuld**:
 +
 +{{:boost:cm_w_1_2.jpg?1000|}}
 +
 +Het tijdstip wanneer deze klanten in dit tabblad terecht komen, is afhankelijk van de [[herhalingsdata]] die u heeft ingesteld.
 +
 +Het aantal kolommen en de inhoud ervan is identiek aan tabblad W. Enkel is het Kadericoon vervangen door een aan te vinken vakje en is er een knop bijgekomen: **Herhaling genereren**.
 +
 +Vinkt u het vakje voor de klant aan en drukt u vervolgens op de knop, heeft u de mogelijk om een [[herhalingsbrief]] te openen of op te slaan.
 +
 +U heeft nog steeds de mogelijkheid om de status van een klant te wijzigen naar **Erkenning van ontvangen schuld**. Klikt u op het kadericoontje achteraan, wordt de betreffende klant in tabblad W geplaatst. Net als in de andere tabbladen, is deze actie **onomkeerbaar**.
 +
 +====== W+2 ======
 +
 +In **tabblad W+2** worden de klanten weergegeven die, na het aantal dagen gedefinieerd in [[herhalingsdata|admin]], de ontbrekende dienstencheques nog niet hebben binnen geleverd.
 +
 +Dit voor zowel de klanten die de schuld erkend hebben, als zij die dit niet gedaan hebben.
 +
 +====== Te factureren klanten ======
 +
 +Heeft uw klant na 2 reminders de ontbrekende dienstencheques nog niet afgeleverd, kan u een [[factuur]] opstellen.
 +
 +{{:boost:tefacturerenkl.jpg?1000|}}
 +
 +Het tijdstip wanneer deze klanten in dit tabblad terecht komen, is afhankelijk van de [[herhalingsdata]] die u heeft ingesteld.
 +
 +Kolommen en iconen zijn identiek aan W+1 en W+2. Er werd echter 1 icoon toegevoegd: het **geldzakje met factuur**. Klikt u op dit icoontje, geeft u aan dat factuur betaald is. Net zoals met de schulderkenning, zal het icoontje naar links verspringen en een groene ✔ krijgen. Ook deze actie is **onomkeerbaar**!
 +
 +Eens u de factuur gegenereerd heeft, plaatst Boost de klant in kwestie automatisch in tabblad **Gefactureerde klanten**.
 +
 +====== Gefactureerde klanten ======
 +
 +In dit laatste tabblad tenslotte, ziet u de klanten naar dewelke u een factuur heeft verstuurd.
  • boost/tabbladen_credit_management.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)