boost:toepassingsparameters

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:toepassingsparameters [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Toepassingsparameters ======
 +
 +In het tabblad **Toepassingsparameters** definieert u gegevens mbt de interface in Boost, Dimona, etc.
 +
 +=====Werkcondities=====
 +
 +{{:boost:werkcondities.jpg?750|}}
 +
 +  * **Betalingsfrequentie**: Keuze uit wekelijks of maandelijks
 +  * **Werken op zondag toegestaan**: Toegestaan indien aangevinkt
 +  * **Standaard arbeidsregime**: Keuze uit 5 of 6 dagen/week
 +  * **Aantal uren gelijk aan fulltime**: Geef het gewenste aantal uren in
 +  * **Standaard salaris**: Geef het gewenste salaris in. Dit salaris wordt automatisch ingevuld bij het aanmaken van een nieuw contract
 +  * **Maximaal toegestaan loon**: Geef een maximum salaris in. Indien u een contract aanmaakt met een salaris hoger dan hetgeen hier gedefinieerd is, zal Boost weergeven dat dit niet mogelijk is en verwijzen naar dit salaris.
 +
 +=====Gebruikersinterface=====
 +
 +{{:boost:gebruikersinterface.jpg?750|}}
 +
 +  * **Planning werknemer: geannuleerde toewijzingen van de werknemer tonen**: Geannuleerde exemplaren worden getoond in de planning van de werknemer indien aangevinkt
 +  * **Planning klant: de geannuleerde exemplaren tonen**: Geannuleerde exemplaren worden getoond in de planning van de klant indien aangevinkt
 +  * **Weergave van het aantal uren gebaseerd op de planning**:
 +  * **Knop 'Standaard Gepresteerd, Betaald, ontvangen DC' beschikbaar**: 1 knop beschikbaar in de planning om alles te kwalificeren indien aangevinkt
 +  * **Knop 'Standaard gepresteerd' beschikbaar**: Beschikbaar in de planning indien aangevinkt
 +  * **Knop 'Standaard ontvangen DC' beschikbaar**: Beschikbaar in de planning indien aangevinkt
 +  * **Pre-encodage van aangegeven dienstencheques**: 3 mogelijkheden:
 +
 +  - Voorafgedane ingave gedeactiveerd: druk op de knop **Standaard DC** in de planning WN en de dienstencheques worden __niet__ toegekend
 +  - Voorafgedane ingave geactiveerd (reĆ«le waarde): druk op de knop **Standaard DC** in de planning WN en de dienstencheques worden teogekend. Het aantal zal overeenstemmen met het aantal geplande uren (meest voor de handliggende keuze).
 +  - Voorafgedane ingave geactiveerd (op nul): druk op de knop **Standaard DC** in de planning WN en de dienstencheques worden toegekend. Het aantal zal echter telkens 0 zijn. U dient het correcte aantal dan nog manueel te wijzigen.
 +
 +  * **Standaard type DC**: kies uit de lijst [[Configuratie DC|het type DC]] dat u standaard in de planning van de werknemers wenst te zien.
 +
 +=====Dimona=====
 +
 +{{:boost:dimona.jpg?750|}}
 +
 +  * **Dimona verplicht in het contract**: indien aangevinkt zal een nieuw aangemaakt contract onmiddellijk een Dimona-nr dienen te bevatten. Indien niet het geval, zal Boost het contract niet opslaan en u melden dat het nr verplicht is.
 +
 +=====Voorschotten=====
 +
 +{{:boost:voorschotten.jpg?750|}}
 +
 +  * **Automatische berekeningsmethode van de voorschotten**: info is hier terug te vinden: [[http://support.pepper1.be/NL/doku.php?id=boost:voorschotten|Opties Voorschotten]]
 +  * **Uurloon voor de berekening van de voorschotten**: info is hier terug te vinden: [[http://support.pepper1.be/NL/doku.php?id=boost:voorschotten|Opties Voorschotten]]
 +
 +
 +=====Matching=====
 +
 +{{:boost:matching.jpg?750|}}
 +
 +  * **Aantal maanden waarop de berekening is toegepast**: Geef een aantal in
 +
 +=====Maaltijdcheques=====
 +
 +{{:boost:maaltijdcheques.jpg?750|}}
 +
 +  * **Aantal noodzakelijke gewerkte uren om een maaltijdcheque te genereren**: Geef het gewenste aantal uren in. Geeft u bijvoorbeeld 7 in en uw WN presteert op maandag 3 uur en op dinsdag 5 uur, zal er pas op dinsdag een maaltijdcheque toegekend worden.
 +  * **Periodiciteit van de aanvraag**: wekelijks, maandelijks of maandelijks (einddatum). Bij dit laatste wordt het aantal op de laatste dag van de maand gezet. Hou er wel rekening mee dat die dag dan bedekt moet zijn door een contract.
 +  * **Beheerswijze maaltijdcheques**: Normaal of Per maand
 +  * **Ratio voor de maandelijks beheerde maaltijdcheques**: 
 +  * **Naar boven afronden**: indien, na berekening van het aantal maaltijdcheques, het aantal op ,5 of hoger ligt, zal het naar boven worden afgerond. Wenst u dit niet, laat dan uitgevinkt.
 +  * **Begindatum voor de maandelijks beheerde maaltijdcheques**: Geef de begindatum in vanaf wanneer u met maaltijdcheques wenst te werken.
 +
 +=====Transportkosten=====
 +
 +{{:boost:transportkosten.jpg?750|}}
 +
 +  * **Vast bedrag voor verplaatsingen per fiets**: Geef het bedrag in, indien gebruikt
 +
 +=====Dienstencheque=====
 +
 +{{:boost:dienstencheque.jpg?750|}}
 +
 +  * **Maximale waarde van dienstencheque per persoon**: Geef een maximaal aantal in waarover een klant kan beschikken
 +  * **Nominale waarde van ...**: Geef de overeenstemmende bedragen in
 +
 +
 +=====Bestand borderel=====
 +
 +{{:boost:borderel.jpg?750|}}
 +
 +  * Laadt de te gebruiken PDF op. Meer informatie is hier terug te vinden: [[Nieuwe borderel Sodexo|borderel Sodexo]]
 +
  
  • boost/toepassingsparameters.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)