boost:verplaatsingskosten

Verplaatsingskosten

Vanaf Boost 1.7 wordt er een nieuwe manier van werken geïntroduceerd mbt de verplaatsingsvergoeding. Een simpele klik op de knop laat toe om deze kosten te genereren voor één werknemer (via de planning) of voor alle werknemers in 1 keer (via P&K genereren in menu Hulpmiddelen). Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient men in het admin-gedeelte eerst het nodige te configureren.

  • Ik heb nog geen prestaties of kwalificaties ingegeven in de planning van mijn werknemer. Toch worden de verplaatsingskosten reeds berekend en in de planning gezet tijdens het genereren van de premies en kosten?
  • Dit klopt. Indien er een gevalideerd exemplaar bestaat in de planning (exemplaar wordt in het groen weergegeven) en de premies en kosten worden gegenereerd, worden de verplaatsingskosten in de planning gezet.
  • Tabel kilometerkosten met meerdere begindata. De einddatum van de vorige periode moet identiek zijn aan de begindatum van de volgende periode. De actieve periode heeft geen einddatum. Voorbeeld :
    • 01/01/2010 - 01/07/2010 : Begindatum en einddatum (=begindatum van de volgende periode)
    • 01/07/2010 - : Begindatum en einddatum (=leeg want actieve periode )
  • boost/verplaatsingskosten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
  • (Externe bewerking)