boost:voorheffing_standaardwaarde_standaard_aangevinkt

Voorheffing

Ga in admin naar Lijst > Werknemer. Onderaan werd volgende sectie toegevoegd:

  • Fiscaal voluntariaat standaard aangevinkt: vink het vakje aan indien u dit standaard in de signaletiek van de werknemer wenst te zien
  • Standaard voorheffing: indien u een bepaalde voorheffing wenst te gebruiken als standaard, geef dan het bedrag in dit vakje in
  • Minimum/Maximum voorheffing: geef de bedragen in tussen dewelke de voorheffing zich minimum/maximum mag bevinden. Is het ingegeven bedrag in Boost lager of hoger dans het minimum/maximum, zal een boodschap getoond worden.
  • boost/voorheffing_standaardwaarde_standaard_aangevinkt.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
  • (Externe bewerking)