boost:voorschot_voorbeeld

Voorschot - voorbeeld

U beslist 6 EUR uit te betalen per gepland uur. Stel het zo in admin in en sla op:

Voor de werknemers waarbij het vakje Voorschot aangevinkt is in hun signaletiek, zal een voorschot berekend worden.

Deze werknemer zal dus recht hebben op een voorschot van 90 EUR indien het voorschot gegenereerd wordt. Immers, donderdag en vrijdag heeft ze 15 geplande uren, die gemarkeerd zijn als Normale uren (op deze kwalificatie wordt het voorschot berekend) en 15 * 6 = 90.

BELANGRIJK: Met de Normale uren van maandag tot en met woensdag wordt geen rekening gehouden, gezien deze reeds uitbetaald werden (ze staan in een uitgegrijsd vakje)!

Het voorschot aanmaken doet u via Hulpmiddelen > Meervoudige validatie > Voorschotten. Geef er de noodzakelijke gegevens in:

⇒ U kan het voorschot per groep aanmaken, voor alle groepen in 1 keer of enkel die groepen die u wenst. Selecteer de groep links en plaats deze rechts. Rechts = geselecteerd voor het aanmaken van een voorschot.

Eens u op Genereren heeft geklikt, krijgt u een scherm met een overzicht van alle werknemers die recht hebben op een voorschot + het betreffende bedrag. In ons voorbeeld geeft dit volgend resultaat:

  • Indien u werknemers wenst uit te sluiten bij het aanmaken van het voorschot, vink dan het vakje vooraan uit
  • Indien u het bedrag van het voorschot wenst te wijzigen, kan u dit manueel uitvoeren

Eens u op Opslaan klikt, wordt het voorschotbestand effectief aangemaakt en komt u op de lijst met voorschotgroepen terecht:

  • Excel-icoon: bekijk de voorschotgegevens in Excel
  • ISABEL-icoon: opent een zip-file met het ISABEL-bestand in dat u naar uw financiële instelling kan doorsturen, ter uitbetaling van het voorschot
  • Gouden zakje: van zodra u er op klikt, wordt het icoontje blauw van kleur. Dit om weer te geven dat het voorschot gemarkeerd is als zijnde betaald. OPGELET: deze actie kan u niet ongedaan maken!
  • Rood kruisje: een superbeheerder kan het aangemaakte voorschotbestand steeds verwijderen. Contacteer PepperOne indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.

Gaan we nu kijken naar de planning van onze werknemer, zien we dat er effectief 90 EUR aan voorschot werd toegevoegd:

Heeft u het voorschot gemarkeerd als zijnde betaald, zal het bedrag in een uitgegrijsd vakje komen te staan met een geel kadertje ervoor:

U kan dit rechtstreeks via de planning doen (klik op het bedrag in kwestie, waarna een keuzemenu tevoorschijn komt) of door in de lijst met voorschotgroepen te klikken op het gouden zakje, zoals hoger vermeld.

Werd het voorschot gemarkeerd als uitbetaald en u heeft een vergissing gemaakt, kan u steeds een bedrag toevoegen of aftrekken. Dit kan u rechtstreeks in de planning doen. Had deze werknemer bijvoorbeeld recht op 85 EUR vanwege welke reden dan ook, doe dan het volgende:

Een extra vakje komt tevoorschijn, waar u het bedrag kan ingeven (zowel positief als negatief):

Ook dit kan u weer als betaald markeren door op het bedrag in kwestie te klikken. Voorgaande stappen kan u eveneens uitvoeren om bedragen toe te voegen.

  • boost/voorschot_voorbeeld.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
  • (Externe bewerking)