boost:voorschot_voorbeeld

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

boost:voorschot_voorbeeld [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Voorschot - voorbeeld ======
 +
 +U beslist 6 EUR uit te betalen per gepland uur. Stel het zo in admin in en sla op:
 +
 +{{:​boost:​vb_geplande.jpg?​750|}}
 +
 +Voor de werknemers waarbij het vakje **Voorschot** aangevinkt is in hun [[Contracten|signaletiek]],​ zal een voorschot berekend worden. ​
 +
 +
 +Deze werknemer zal dus recht hebben op een voorschot van 90 EUR indien het voorschot gegenereerd wordt. Immers, donderdag en vrijdag heeft ze 15 geplande uren, die gemarkeerd zijn als **Normale uren** (op deze kwalificatie wordt het voorschot berekend) en 15 * 6 = 90. 
 +
 +
 +__BELANGRIJK__:​ Met de Normale uren van maandag tot en met woensdag wordt geen rekening gehouden, gezien deze reeds uitbetaald werden (ze staan in een uitgegrijsd vakje)!
 +
 +{{:​boost:​voor_voorschot.jpg?​750|}}
 +
 +Het voorschot aanmaken doet u via **Hulpmiddelen > Meervoudige validatie > Voorschotten**. Geef er de noodzakelijke gegevens in:
 +
 +{{:​boost:​voorschotaanmaken.jpg?​500|}}
 +
 +⇒ U kan het voorschot per groep aanmaken, voor alle groepen in 1 keer of enkel die groepen die u wenst. Selecteer de groep links en plaats deze rechts. Rechts = geselecteerd voor het aanmaken van een voorschot.
 +
 +Eens u op **Genereren** heeft geklikt, krijgt u een scherm met een overzicht van alle werknemers die recht hebben op een voorschot + het betreffende bedrag. In ons voorbeeld geeft dit volgend resultaat:
 +
 +{{:​boost:​voorschotwn.jpg?​750|}}
 +
 +  * Indien u werknemers wenst uit te sluiten bij het aanmaken van het voorschot, vink dan het vakje vooraan uit
 +  * Indien u het bedrag van het voorschot wenst te wijzigen, kan u dit manueel uitvoeren
 +
 +Eens u op **Opslaan** klikt, wordt het voorschotbestand effectief aangemaakt en komt u op de lijst met voorschotgroepen terecht:
 +
 +{{:​boost:​lijstvoorschotgroepen.jpg?​750|}}
 +
 +  * **Excel-icoon**:​ bekijk de voorschotgegevens in Excel
 +  * **ISABEL-icoon**:​ opent een zip-file met het ISABEL-bestand in dat u naar uw financiële instelling kan doorsturen, ter uitbetaling van het voorschot
 +  * **Gouden zakje**: van zodra u er op klikt, wordt het icoontje blauw van kleur. Dit om weer te geven dat het voorschot gemarkeerd is als zijnde betaald. **OPGELET**:​ deze actie kan u niet ongedaan maken!
 +  * **Rood kruisje**: een superbeheerder kan het aangemaakte voorschotbestand steeds verwijderen. Contacteer PepperOne indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
 +
 +
 +Gaan we nu kijken naar de planning van onze werknemer, zien we dat er effectief 90 EUR aan voorschot werd toegevoegd:
 +
 +{{:​boost:​voorschotok.jpg?​750|}}
 +
 +Heeft u het voorschot gemarkeerd als zijnde betaald, zal het bedrag in een uitgegrijsd vakje komen te staan met een geel kadertje ervoor:
 +
 +{{:​boost:​voorschotgemarkeerd.jpg|}}
 +
 +U kan dit **rechtstreeks via de planning** doen (klik op het bedrag in kwestie, waarna een keuzemenu tevoorschijn komt) of door in de lijst met voorschotgroepen te klikken op het **gouden zakje**, zoals hoger vermeld.
 +
 +Werd het voorschot gemarkeerd als uitbetaald en u heeft een vergissing gemaakt, kan u steeds een bedrag toevoegen of aftrekken. Dit kan u rechtstreeks in de planning doen. Had deze werknemer bijvoorbeeld recht op 85 EUR vanwege welke reden dan ook, doe dan het volgende:
 +
 +{{:​boost:​voorschotaftrekken.jpg|}}
 +
 +Een extra vakje komt tevoorschijn,​ waar u het bedrag kan ingeven (zowel positief als negatief):
 +
 +{{:​boost:​voorschotaftrekken2.jpg|}}
 +
 +Ook dit kan u weer als betaald markeren door op het bedrag in kwestie te klikken. Voorgaande stappen kan u eveneens uitvoeren om bedragen toe te voegen.
  
  • boost/voorschot_voorbeeld.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 10:21
  • (Externe bewerking)