Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

isi:4.1.146 [2011/03/20 04:23]
127.0.0.1 Externe bewerking
isi:4.1.146 [2011/04/01 10:51] (huidige)
earijs [Verbeteringen]
Regel 28: Regel 28:
       * Dit contract verzenden naar Belgo.Net        * Dit contract verzenden naar Belgo.Net 
       * Verzenden van een enkel contract naar Belgo, laat toe om sneller een contract te versturen (ipv een volledige verwerking van de contracten)       * Verzenden van een enkel contract naar Belgo, laat toe om sneller een contract te versturen (ipv een volledige verwerking van de contracten)
-  * //** Création des fiches intérimaires **// +  * //** Aanmaak van uitzendkrachtfiches **// 
-    * Candidats partagés (via le prêt des candidats+    * Gezamenlijke kandidaten (via uilening kandidaten
-      * Ajout d'un paramètre qui bloque la création d'une fiche intérimaire si l'agence n'est pas propriétaire du candidat  +      * Er werd een paramter toegevoegd die de aanmaak van een uitzendkracht blokkeert indien het kantoor niet de eigenaar van de kandidaat is  
-  * //**Validation du champs 'nomdans la fiche intérimaire **// +  * //**Validatie van het veld 'naamin de fiche van de uitzendkracht **// 
-    * Lors de la validation du nom de la fiche intérimaire ISI permet de mettre à jour toutes les fiches contenant le même Niss +    * Bij het valideren van het veld met de naam van de uitzendkracht laat ISI toe om de gelijkaardige fiches up te daten. 
-    * Un des champs qui est mis à jour est le SSID (Identifiant secrétariat social+    * Een van de velden die aangepast wordt is het veld SSID (code sociaal secretariaat
-    * Ce champs a été exclu de la mise à jour (car souvent numéro différent par statut+    * Dit veld werd uit de update uitgesloten (meestal moet elke fiche een ander nummer sociaal secretariaat krijgen
-  * //**Validation du champs 'nissdans la fiche intérimaire **// +  * //**Validatie van het veld 'rijksregisternummerin de fiche van de uitzendkracht **// 
-    * Lors de la validation du niss dans la fiche intérimaire ISI permet de mettre à jour toutes les fiches contenant le même Niss +    * Bij het valideren van het veld met het rijksregisternummer van de uitzendkracht laat ISI toe om de gelijkaardige fiches up te daten. 
-    * Un des champs qui est mis à jour est le SSID (Identifiant secrétariat social+    * Een van de velden die aangepast wordt is het veld SSID (code sociaal secretariaat
-    * Ce champs a été exclu de la mise à jour (car souvent numéro différent par statut+    * Dit veld werd uit de update uitgesloten (meestal moet elke fiche een ander nummer sociaal secretariaat krijgen
-  * //**Liaison des ventes - Bob**// +  * //**Verbinding verkopen - Bob**// 
-    * Lors de la liaison des ventes, s'il y avait exactement 50 analytiques, un enregistrement vide était r&jouté +    * Bij de verbinding verkopen zijn er 50 analytische zones voorzien.  Bij het aanmaken van de 50° zone werd een leeg record toegevoegd. 
-    * Ceci donnait une erreur dans l'interface utilisée (Boblink.exe) +    * Dit veroorzaakt een fout bij de doorsturing naar het boekhoudpakket (Boblink.exe) 
-    * Correction de l'erreur (plus d'enregistrement vide)+    * Deze fout werd in deze versie opgevangen
  

Eigen Gereedschappen