4.1.148

Bestand

Nieuwigheden

 • Vermindering voorheffing
  • Sedert 1 april is er een nieuwe vermindering voorheffing op de werkbonus
  • De vermindering voorheffing bedraagt 5,70% op de werkbonus
 • Sociale Balans Klant
  • Lijst van de uren die in de sociale balans opgenomen worden :
   • Mogelijkheid om die lijst centraal op te maken in de database zodat bij het leegmaken van de tijdelijke directory de lijst niet telkens opnieuw moet aangemaakt worden.
   • Deze lijst is wel aan gebruikersrechten gebonden. Alleen bepaalde gebruikers mogen deze lijst aanmaken en/of wijzigen
   • Deze optie kunt u activeren via de parameters

Verbeteringen

 • Werkbonus
  • Plafonnering van de werkbonus, de werkbonus mag niet hoger liggen dan de persoonlijke RSZ-bijdrage
  • Berekening van de werkbonus, nieuwe bedragen vanaf 1 mei 2011.
 • Contracten
  • De klant en/of uitzendkracht kan niet meer gewijzigd worden indien er een dimona-aangifte werd uitgevoerd.
 • Hyperlinks
  • Vroeger waren alleen links van het type http:, ftp: en file: bruikbaar
  • Https: werd aan de lijst toegevoegd.
 • Kalenderweken
  • Vanaf nu worden slechts de 2 laatste jaren van de kalender weergegeven ipv de ellenlange lijst
  • De vroegere gegevens kunnen wel weergegeven worden door dit aan te duiden in het menu Record / Filter / Andere
 • Reporting Belgo
  • In de parameters kan men nu ook verwijzen naar specifieke rapportnamen ipv de standaardrapporten
  • Dit werd uitgevoerd om het mogelijk te maken om specifieke belgorapporten te kunnen opmaken.
 • Export Belgo
  • Mogelijkheid om de belgo-export aan een bepaalde ISI-gebruiker te verbinden
  • Dit is nuttig in het beheer van de automatische export.

Eigen Gereedschappen