4.1.150

Bestand

Nieuwigheden

 • Nieuwe reden contract
  • een nieuwe contractreden werd toegevoegd
  • opgelet :
   • Reden werd toegevoegd in het scherm maar moet (voor layoutredenen) manueel toegevoegd worden via File/Codes/Intern/Reden Contracten
   • Waarde : 5 → omschrijving : Insertie
 • Nieuwe parameter studenten
  • een nieuwe parameter werd toegevoegd in 'Beheer en invoer : contracten)
  • Maximum aantal dagen studenten (vanaf 2012)
  • standaardwaarde = 50 dagen

Verbeteringen

 • Export Belgo
  • Aantal dagen van een studentencontract wordt meegestuurd naar Belgo.
  • Indien niet meegestuurd maakt Belgo zelf de berekening.
 • Grensarbeiders
  • Laatst beschikbare document 276F werd toegevoegd
 • Activiteitenverslag
  • De gebruikte gegevens voor het activiteitenverslag worden in Excelbestanden opgeslaan zodat deze door de gebruiker geanalyseerd kunnen worden
  • Op het einde van de verwerking wordt meegdeeld waar de bestanden terug te vinden zijn

Eigen Gereedschappen