Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

isi:4.1.150 [2012/06/25 18:04]
earijs [Verbeteringen]
isi:4.1.150 [2012/06/25 18:07] (huidige)
earijs [Verbeteringen]
Regel 21: Regel 21:
     * Aantal dagen van een studentencontract wordt meegestuurd naar Belgo.     * Aantal dagen van een studentencontract wordt meegestuurd naar Belgo.
     * Indien niet meegestuurd maakt Belgo zelf de berekening.     * Indien niet meegestuurd maakt Belgo zelf de berekening.
 +  * //**Grensarbeiders**//
 +    * Laatst beschikbare document 276F werd toegevoegd
 +  * //**Activiteitenverslag**//
 +    * De gebruikte gegevens voor het activiteitenverslag worden in Excelbestanden opgeslaan zodat deze door de gebruiker geanalyseerd kunnen worden
 +    * Op het einde van de verwerking wordt meegdeeld waar de bestanden terug te vinden zijn
  

Eigen Gereedschappen