isi:4.1.150

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

isi:4.1.150 [2012/06/25 23:07]
isi:4.1.150 [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== 4.1.150 =====
 +==== Bestand ====
 +
 +  * [[http://​support.pepper1.be/​images/​isi/​versions/​41150/​isiupg.zip |Upgrade Isi 4.1.150 ]]
 +
 +==== Nieuwigheden ====
 +
 +  * //**Nieuwe reden contract**//​
 +    * een nieuwe contractreden werd toegevoegd
 +    * opgelet :
 +      * Reden werd toegevoegd in het scherm maar moet (voor layoutredenen) manueel toegevoegd worden via File/​Codes/​Intern/​Reden Contracten
 +      * Waarde : 5 -> omschrijving : Insertie
 +  * //**Nieuwe parameter studenten**//​
 +    * een nieuwe parameter werd toegevoegd in '​Beheer en invoer : contracten)
 +    * Maximum aantal dagen studenten (vanaf 2012)
 +    * standaardwaarde = 50 dagen
 +
 +==== Verbeteringen ====
 +
 +  * //**Export Belgo**//
 +    * Aantal dagen van een studentencontract wordt meegestuurd naar Belgo.
 +    * Indien niet meegestuurd maakt Belgo zelf de berekening.
 +  * //​**Grensarbeiders**//​
 +    * Laatst beschikbare document 276F werd toegevoegd
 +  * //​**Activiteitenverslag**//​
 +    * De gebruikte gegevens voor het activiteitenverslag worden in Excelbestanden opgeslaan zodat deze door de gebruiker geanalyseerd kunnen worden
 +    * Op het einde van de verwerking wordt meegdeeld waar de bestanden terug te vinden zijn