isi:groep_s

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

isi:groep_s [2010/07/02 11:38]
isi:groep_s [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== Groep S =====
  
 +Aanmaak van bestanden in PTG-formaat op basis van de prestaties in ISI.
 +Voor de verwerking zijn volgende opties mogelijk :
 +
 +  - **//​Wekelijkse verwerking//​**
 +    * Behandeling van de prestaties volledig beheerd door Groep S (Loonfiches,​ bankbestand,​ fiscale fiches, dmfa, ... )
 +    * Interpretatie van de berekende prestaties (Betaling uitgevoerd via ISI, fiscale fiches en dmfa verwerkt door Groep S)
 +  - **//​Maandelijkse verwerking//​**
 +    * Behandeling van de prestaties volledig beheerd door Groep S (Loonfiches,​ bankbestand,​ fiscale fiches, dmfa, ... )
 +    * Interpretatie van de berekende prestaties (Betaling uitgevoerd via ISI, fiscale fiches en dmfa verwerkt door Groep S)
 +
 +==== Toegang ====
 +
 +  * Via meny Afdruk / Betalingen
 +  * Optie : Diskette sociaal secretariaat
 +==== Startscherm ====
 +
 +{{:​isi:​groeps_start.jpg|{{:​isi:​groupes_startscherm.jpg|}}}}
 +
 +  * **// Tabblad '​Export'​ //** 
 +    * //Diskette nr :// \\ Bij elke aanmaak van een bestand hoort een nummer die in de prestaties bewaard wordt. ​ Op die manier wordt elke prestatie slechts √©√©nmaal doorgestuurd en is ook snel terug te vinden in welk bestand de betrokken prestatie werd verwerkt. (Dit nummer staat trouwens ook in de naam van het aangemaakte bestand)
 +    * //Tot en met : // \\ Einddatum van de prestaties die werden doorgestuurd
 +    * //​Aangemaakt op : // \\ Datum waarop het bestand werd aangemaakt
 +    * //Type : // \\ Er zijn 2 soorten bestanden, '​Normale betalingen'​ en '​Rechtzettende betalingen'​
 +    * //Kantoor : // \\ Code van het kantoor, alleen zichtbaar indien er een bestand voor 1 kantoor werd aangemaakt
 +
 +  * **// Tabblad '​Info'​ //**  \\ Info betreffende de configuratie van de interface. \\ In dit tabblad vindt U ook uw aansluitingsnummer terug, ...
 +  * **// Knoppen //**
 +    * // Nieuw // \\ Aanmaak van een bestand
 +    * // Oud // \\ Selecteer een bestand en klik op deze knop om het bestand opnieuw aan te maken
 +    * // Exit // \\ De interface verlaten
 +==== Verwerking van een nieuw bestand ====
 +
 +  * Bij het aanmaken van een nieuwe diskette wordt er een controle uitgevoerd op de nummers van de uitzendkrachten en waar nodig worden automatisch aanpassingen uitgevoerd.
 +  * Kies een optie in het basischerm \\ {{:​isi:​groeps_selprest.jpg|}}
 +    * //Data prestaties <= :// Maximum einddatum van de te versturen prestaties
 +    * //​Rechtzettingen :// Vink deze optie aan indien u correcties wil doorsturen (rechtzettende betalingen)
 +    * //​Agentschap :// Kies het te versturen kantoor of kies voor 'alle kantoren'​ voor een volledige en eenmalige verwerking
 +    * //​Boekhoudperiode :// Fiscale periode van de prestaties
 +    * //Exporteer arbeider :// Vink deze optie aan indien u de prestaties van arbeiders wil doorsturen
 +    * //Exporteer bediende :// Vink deze optie aan indien u de prestaties van bedienden wil doorsturen
 +    * //Exporteer student arbeider :// Vink deze optie aan indien u de prestaties van student arbeiders wil doorsturen ​
 +    * //Exporteer student bediende :// Vink deze optie aan indien u de prestaties van student bedienden wil doorsturen
 +  * Eenmaal de verwerking wordt gestart komt er een tweede invoerscherm voor de signaletiekgegevens van de werknemers. \\ Standaard stelt ISI de datum van de laatste verzending naar het sociaal secretariaat voor maar U kunt deze datum wijzigen indien U oudere gegevens opnieuw wil doorsturen.
 +  * Op het einde van de verwerking zijn er 2 mogelijkheden : \\
 +    * De interface heeft fouten gevonden tijdens de verwerking.\\ Corrigeer de gemeldde fouten en herbegin de bewerking. \\ (Alleen de lijnen met de melding 'ERROR : ' zijn blokkerend, da andere lijnen zijn alleen ter info ) \\
 +    * De verwerking verliep correct :  \\ Bevestig indien u het bestand wil opsturen en de verzending wil opslaan in de prestaties. \\  \\ ISI vermeldt de naam en de locatie van het te versturen bestand. \\ Er bestaat een mogelijkheid om automatisch een mail op te maken voor het versturen van het bestand maar dit werkt alleen indien de grootte van het bestand kleiner is dan 6 Mo.
 +==== Lexicon ====
 +
 +  * Rechtzettende betaling (Prestatie) ​
 +    * Een prestatie wordt als rechtzetting beschouws indien er voor dezelfde werknemer voor dezelfde periode reeds een prestatie werd doorgestuurd.
 +==== Configuratie van Premies & Kosten en Andere Uren ====
 +
 +  * In de configuratie van de Premies & Kosten alsook de Andere uren moet er aangeduid worden naar welke code sociaal secretariaat het gegeven moet verstuurd worden. ​ \\ Bij elke code kan er ook een sub-code worden meegegeven, deze bepaalt op welke manier de gegevens moeten verwerkt worden.
 +  * Subcodes :
 +    * Andere uren :
 +      * 0 : Standaardverwerking
 +      * 6 : Uren zonder loon
 +      * 8 : Gegeven wordt niet verstuurd
 +      * 9 : Uurgegevens worden verstuurd als premies en kosten ('​rechten'​)
 +    * Premies en kosten
 +      * 0 : Standaardverwerking (doorsturen van een berekend bedrag)
 +      * 2 : Er wordt een aantal en een eenheidsprijs doorgestuurd
 +      * 3 : Premie en kost wordt als uur zonder percentage doorgestuurd (kalendergegeven)
 +      * 4 : Premie en kost wordt als uur en eenheidsprijs doorgestuurd met een betalingspercentage van 100%
 +      * 5 : Premie en kost wordt als uur doorgestuurd samen met het uurloon en het betalingspercentage
 +      * 6 : Het teken van het berekend bedrag wordt omgekeerd
 +      ​
 +      ​