isi:hora

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

isi:hora [2010/06/16 18:12]
isi:hora [2019/08/28 10:21] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +===== Hora =====
 +
 +==== Nieuw interfacebestand aanmaken ====
 +
 +  * **Menu**
 +    * Afdruk
 +      * Betalingen
 +        * Diskette sociaal secretariaat (nieuw)
 +  * **Invoerscherm**
 +    * Generatie van nieuwe export
 +      * Vul de datum in tot en met welke prestatiedatum eer mag doorgestuurd worden
 +      * Alle kantoren staan geselecteerd,​ dubbelklik op een kantoor indien u wenst om dit kantoor niet mee door te sturen
 +      * De datum van de laatste export staat onderaan vermeld. ​ Dit is belangrijk voor de signaletiekgegevens.
 +        * Alle signaletiekgegevens van de personen waarvoor een prestatie moet doorgestuurd worden zal in het signaletiekbestand meegegeven worden.
 +        * De signaletiekgegevens (buiten deze hierboven vermeld) die gewijzigd zijn sedert de datum van de laatste export zullen eveneens worden doorgestuurd (bvb een adresaanpassing)
 +      * Klik op '​Aanmaken nieuwe export'​ om de interfacebestanden op te maken.
 +    * Re-export vorige export
 +      * Geeft een lijst weer van alle reeds uitgevoerde exports naar het sociaal secretariaat
 +      * U kan hier een lijn selecteren en het bestand opnieuw aanmaken
 +    * Setup
 +      * Geeft informatie betreffende de gebruikte configuratie
 +      * Wijzigingen mogen alleen door of onder begeleiding van Pepper One worden uitgevoerd (om fouten te vermijden)
 +
 +==== Logbestand op einde van de verwerking ====
 +
 +  * op het einde van een verwerking wordt een logbestand getoond met volgende info :
 +    * Selectiegegevens (die werden ingevoerd bij de aanmaak van de export)
 +    * warnings & errors
 +      * warnings
 +        * Deze zijn niet blokkerend maar worden ter info weergegeven
 +          * Bvb er zijn meerdere fiches voor eenzelfde uitzendkracht maar er zijn gegevens die verschillen (adres, ... )
 +      * errors
 +        * Deze zijn wel blokkerend, hierdoor worden de bestanden niet aangemaakt.
 +        * De errors moeten eerst gecorrigeerd worden en de procedure moet opnieuw gestart worden
 +    * Linkgegevens
 +      * Locatie van de interfacebestanden wordt weergegeven ​
 +      * Linknummer wordt weergegeven
 +        * **//Op basis van dit linknummer kan het loondagboek afgedrukt worden//** om een vergelijking te maken met de resultaten die het sociaal secretariaat terugstuurt.
 +