isi:robert_half

RHI - Robert Half International

 • Commentaarlijn op de maaltijdcheque kan per kantoor gekozen worden
 • File / Codes / Agentschap
  • Record wijzigen
  • Klik op diverse
  • Kies 'Commentaat MC'
  • Geef de tekst die op de MC moet komen (momenteel staat er Accountemps als tekst)
 • Om te vermijden dat elk kantoor afzonderlijk moet gefactureerd worden :
  • File / Codes / Agentschap
  • Wijzig elk record en voer een groepscode per kantoor in
 • Bij Afdruk / Facturen / Facturen
  • Haal de kantoorcode weg
  • Voer de groepscode in
   • Alle prestaties van de kantoren horende bij dezelfde groep zullen in 1 beweging gefactureerd worden
   • De verschillende dagboeken per kantoor worden behouden
 • ADV-uren worden automatisch berekend en bijgehouden (sedert 16/07/2000)
 • Deze optie wordt behouden
 • via het menu AI / Adv kunnen de gegevens mbt ADV worden geexporteerd / geimporteerd
  • Export
   • Er wordt een XLS-file aangemaakt
   • XLS file kan aangepast worden en terug in ISI worden geimporteerd
  • Import
   • De aangepaste XLS-file wordt geanalyseerd en vergeleken met bestaande gegevens
   • Gegevens worden gewijzigd / toegevoegd
   • Wissen gaat niet, daarvoor moet het aantal uren op 0 gezet worden
  • XLS-file
   • Type uren :
    • RCN+ : Niet betaalde recuperatieuren
    • RCP+ : Betaalde recuperatieuren
    • HSN+ : Niet betaalde recuperatie overuren
    • HSP+ : Betaalde recuperatie overuren
  • Om in ISI de ADV-uren te recupereren in een prestatie moeten de nodige codes andere uren aangemaakt worden
   • Uren van het type recuperatie
   • Aanduiden of het gaat over te recupereren overuren of niet
 • isi/robert_half.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
 • (Externe bewerking)