Dit is een oude revisie van het document!


C4

Sociaal document : C4

Er zijn 2 documenten C4 beschikbaar in ISIWEB :

  • Klassieke C4 : alleen beschikbaar indien een contract voortijdig stopgezet werd (opzeg)
  • C4 Uitzendarbeid : dit document geeft de tewerkstelling weer in lijstvorm

Een C4 is gebaseerd op de lijst van tewerkstellingen binnen de opdracht van de werknemer. (Pagina Contract / Tewerkstelling). Een knop 'Herberekening' kan gebruikt worden indien de tewerkstellingen herberekend moeten worden (wegens een wijziging in de uurroosters of een fout bij het bepalen van de onderbrekingen tussen de verschillende contracten).

support.pepper1.be_images_1321863768683.jpg

Een C4 is slechts beschikbaar indien de prestaties werden ingevoerd voor de contracten (dit om de tabel 'Arbeidsbewijs' te kunnen invullen )

support.pepper1.be_images_1321863873201.jpg

Arbeidsbewijs

support.pepper1.be_images_1321863979993.jpg

Deze tabel wordt (op basis van de prestaties) op volgende manier ingevuld :

  • Indien er deeltijdse tewerkstellingen aanwezig zijn waarvan het aantal uur verschillend is van Q voorzien in het contract : Vul voor elke deeltijdse tewerkstelling die ligt in een niet-aanvaard RSZ-kwartaal het rooster 'Arbeidsbewijs' hieronder in indien de effectieve prestaties afwijken van de factor Q
    • Indien er deeltijdse dagcontracten zijn met uurroosters die verschillen met het gemiddeld daguurrooster van dit deeltijds contract.
    • Indien er niet betaalde (gepresteerde) prestaties zijn voor een tewerkstelling zal ook in dit geval de voorziene Q niet overeenstemmen met de effectieve prestaties.
  • Indien er onderbrekingen zijn in de voltijdse of deeltijdse tewerkstellingen (in dit geval wordt de kolom van de onderbrekingen ingevuld) : Vul de begin- en einddatum van het kwartaal aan. Indien er meerdere onderbroken tewerkstellingen zijn binnen een zelfde wartaal moeten deze data slechts 1 keer ingevuld worden.
  • Kolom dagen (voor voltijdsen) en uren (voor deeltijdsen) : Voor voltijdse werknemers vult u dagen in, voor deeltijdse werknemers uren.
  • Afwezigheden zonder loon wordt ingevuld volgense de C4-codes die werden gedefinieerd in het admingedeelte (type uren)

Eigen Gereedschappen