Dit is een oude revisie van het document!


Sociaal document C63

Génération automatique lors du premier contrat

Cette option permet de générer un document C63 lors du premier contrat du travail. Le document vient alors dans le fichier Zip avec la fiche de poste de travail. Ce qui permet d'avoir tous les documents nécessaires lors du démarrage d'une mission pour un travailleur.

Configuratie

In admin, bij de configuratie van de gebruikersfirma moet men de optie aanvinken :

support.pepper1.be_images_1353576145205.jpg

Gebruik

Bij de aanmaak van een opdracht kunt u aanduiden dat het document al dan niet automatisch gegenereerd moet worden bij de afdruk van het eerste contract :

support.pepper1.be_images_1353576449181.jpg

Het gegenereerd sociaal document komt in de portfolio van de opdracht terecht. Op die manier kunt U de historiek van de gegenereerde documenten bijhouden.

support.pepper1.be_images_1353577594271.jpg

Bij de afdruk van het eerste contract bevindt het gegenereerd document zich in het zip-bestand.


Eigen Gereedschappen