De documenten van de werknemer beheren

De werknemersdocumenten alsook de nodige documenten die in de post werden gedefinieerd worden in rekening gebracht voor de controle van het documentenbeheer. Indien, in de post, een document werd aangeduid als verplicht document om contracten aan te maken, dan zal dit document verschijnen in de te behandelen documenten voor werknemers die een opdracht hebben gelinkt aan deze post en waarvoor het document niet aanwezig of vervallen is. Deze blokkering bestaat ook op niveau van het contract.

Samenvattende tabel van de werknemersdocumenten

De verschillende soorten documenten die in ISIWEB worden gebruikt worden samengevat in een tabel die beschikbaar is via de lijst van de werknemers. In deze lijst wordt aan elk document een statuut toegekend.

In de lijst van de werknemers bevindt zich een knop „Documenten”. Bij het aanklikken van deze knop bekomt men een samenvattende tabel van de documenten waarvoor een handeling moet uitgevoerd worden :

Vanuit deze tabel kan men :

- Het aantal werknemers visualiseren die een te behandelen document hebben (alleen de actieve werknemers worden weergegeven) - De lijst actualiseren indien men de groep wijzigt of indien documenten reeds werden aangepast.

Volgende statuten zijn mogelijk voor de documenten :

  1. Vervallen + 1 maand : documenten die reeds meer dan een maand vervallen zijn
  2. Vervallen : documenten die vervallen zijn in de laatste maand
  3. Blokkerend : vervallen documenten die ervoor zorgen dat er geen contracten meer aangemaakt kunnen worden
  4. Vervallen binnen de week : documenten die binnen de week zullen vervallen
  5. Vervallen binnen de maand : documenten die binnen de maand zullen vervallen

Deze lijst wordt opgesteld per type document die behandeld moet worden.

Wanneer men op een aantal klikt wordt men verwezen naar een lijst van de betrokken werknemers.

Behandeling op niveau van de werknemer

Op niveau van de werknemer bekomt men de samenvatting van de documenten via de optie 'opgelet' van het volledigheidspercentage. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de acties die uitgevoerd moeten worden.


Eigen Gereedschappen