Link Graydon

De Graydon link werkt via een webservice.

Om toegang te verkrijgen tot deze webservice, is een abonnement noodzakelijk.

Het is noodzakelijk om de gebruikerscode en het paswoord te configureren in ISIWEB.

De gerecupereerde gegevens zijn:

  1. Signaletiek: Naam, Ondernemingsnummer, RSZ, Fax, Tel, Sociale reden, Adres, Score, Toewijzingen, Protest, Faillissement, Aantal werknemers, Schulden, Sites, Nace
  2. Commercieel rapport Voorbeeld
  3. Rapport op maat (volgens overeenkomst met Graydon)

Opties

Men kan ISIWEB, op aanvraag, zo configureren dat het aanmaken van firma's verplicht dient te gebeuren via Graydon en dat bepaalde acties/handelingen geblokkeerd worden, zolang Graydon niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld: Contracten aanmaken verhinderen, beletten om een selectie uit te voeren).

Configuratie kan aangepast worden via : hulpmiddelen > Configuratie > Klant, zone „Type rapport Graydon”

Een copie naar een gedefinieerd adres sturen

Een copie van het Graydon-document kan verstuurd worden per mail naar een voorgedefinieerd adres.

De configuratie gebeurt via hulpmiddelen > parameter > configuratie klant

support.pepper1.be_images_1363766241228.jpg


Eigen Gereedschappen