Prestatie

De ingave van prestaties is mogelijk op volgende manieren:

 1. Ingave door de consulente
 2. Ingave via de self-service
 3. Prestaties importeren

Er zijn 2 overzichten binnen de prestaties:

 1. Overzicht lijst: geeft de lijst met opdrachten weer in functie van de toegepaste filter. In deze lijst kan men UITSLUITEND kwalificaties (van uren) ingeven.
 2. Gedetailleerd overzicht: prestaties van een opdracht in een gekozen week. In dit overzicht kan men kwalificaties (van uren) ingeven, premies en kosten en voorschotten.

Ingave door de consulente

Via het menu Interim/prestatie komt men terecht in het scherm waar men de week kan kiezen in dewelke men gaat werken en een filter definiëren (een klant, een werknemer, een opdracht):

- Klik op de groene plus onder Prestaties om een detail van de prestaties op te roepen. U kan dan de P&K toekennen.

- Veranderen van week doet u dmv de pijltjes links (week terug) en rechts (week verder) bovenaan het scherm (indien de filter er net boven op Wekelijks staat). Dit kan u met het detail open of toe toepassen.

Op basis hiervan krijgt men een lijst met actieve opdrachten en geassocieerde contracten. Als een uurrooster gedefinieerd werd in de post/opdracht/contract, zal het dit uurrooster zijn dat standaard gebruikt wordt voor de ingave van het contract. De ingave van de prestaties definieert de geassocieerde kwalificaties (prestatiecode of uur) aan een achterliggende code van het sociaal secretariaat. In admin werd een standaardkwalificatie gedefinieerd. Het is deze kwalificatie die gebruikt wordt met het uurrooster voor de ingave van de prestaties.

 1. Om een standaardprestatie in te vullen, moet men op de toverstok klikken. Deze toverstok voegt de standaardkwalificatie toe en gebruikt het uurrooster van het contract om het standaard aantal uren te bepalen.
 2. Eens dit bepaald is, moet men naar het „Detail” gaan, door op het groene kruisje te klikken.
 3. Daar klikt men op het potlood, wat er voor zorgt dat de automatische en manuele premies en kosten worden toegevoegd.
  1. De automatische premies en kosten zijn niet wijzigbaar, gezien ze automatisch gebaseerd zijn op basis van de ingave van de uren.
  2. De manuele premies en kosten zijn wel wijzigbaar, gezien de waarde manueel moet ingegeven worden.

Als men een tweede kwalificatie ingeeft (via de optie Een kwalificatie toevoegen en vervolgens een contract kiezen indien er meerdere in een week zijn), verandert men de waarde. Om zeker te zijn van de ingave en waarden, kan men de pagina hernieuwen (onderaan).

Een kwalificatie toevoegen

Kan als volgt:

 1. Via Toevoegen: voegt de kwalificatie toe met waarde = 0
 2. Via Toevoegen en gepresteerd: voegt de kwalificatie toe met de waarde van het uurrooster

Als u gegevens wijzigt, worden deze eerst in het groen getoond, daarna in het rood. Van zodra ze in het rood worden weergegeven, houdt dit in dat de gegevens bewaard zijn op de server.

Wijziging van loon of coef

Door de optie : support.pepper1.be_images_1324024117578.jpg

 1. Via de zone loon: het is mogelijk om een ander loon in te geven dan datgene in het contract.Echter, betreft het een loonswijziging van lange duur, geniet het de voorkeur om dit te doen in de opdracht, door op de opdracht te klikken (functielabel) en in de voordelen een loon in te geven met historiek en toepassingsdatum.
 2. Via de zone coef: het is mogelijk om een ander coef in te geven dan datgene in het contract.

Eens gekozen, moet men op toevoegen klikken, wat een lijn zal toevoegen met de gevraagde gegevens.

In de kolom links vindt men altijd een gedetailleerde omschrijving terug met eenheidsprijzen en berekeningsmethode voor facturatie. Laat men de muis op een premie en kosten-zone staan, ziet men de totale berekening voor die dag. De zone (i) bij premies en kosten geeft in detail de eenheidsprijzen weer. Elke lijn heeft een totaal.

De lijnen worden per Premie & Kost en per dag naast elkaar getoond, wat het overzicht van het detail vereenvoudigt:

Een rechtzetting toepassen

Eens een prestatie wordt aangeduid als zijnde betaald of gefactureerd, zullen de zones in het GRIJS weergegeven worden. Vanaf dan is geen enkele wijziging nog mogelijk. Hoewel, automatisch komen er nieuwe zones bij, die toelaten om rechtzettingen (in min of plus) in te geven. Indien er rechtzettingen zijn, bevinden deze zich op de controlepagina - statistiek lijst met rechtzettingen.

Gedetailleerd overzicht per factuur

In het gedetailleerd overzicht is het mogelijk om te sorteren volgens factuur (of loon). Zo kan men de historiek van facturen/creditnota's/betalingen bekijken, die hebben plaatsgevonden voor een bepaalde prestatie/week.

Navigeren

Zowel in het Overzicht lijst als het Gedetailleerde overzicht, kan men via de kalender of via de pijlen in de titel van week veranderen en dit om de historiek van de prestaties van een werknemer te consulteren.

Nota

Het is mogelijk om een nota aan een prestatie toe te voegen. Dit om te herinneren aan wat er gebeurd is. Deze nota is ook zichtbaar in de self-service van de klant.

Een prestatie valideren

Laat toe om het systeem te informeren dat een prestatie werd gevalideerd door een consulente.

Prestaties controleren

Men kan via het overzicht lijst met prestaties deze lijst exporteren naar een Excelbestand. Dit ter controle (facturatiecontrole). De lijst kan ook opgeroepen worden via Hulpmiddelen/Overzicht werknemer. Het aantal dagen dat men kan exporteren, is gelimiteerd tot 100.

Via het dashboard

Via het dashboard heeft men steeds een overzicht op hetgeen nog gevalideerd moet worden (komende van de self-service), hetgeen nog moet ingegeven worden. In het gedeelte controle, ziet men de lijst met rechtzettingen en de lijst met niet-productieve prestaties.

Via het maandelijkse overzicht

Met dit overzicht ziet men een geheel van prestaties per maand voor een werknemer of klant.


Eigen Gereedschappen