Sociaal fonds (CAO108)

 • Stap 1 : Ga via het menu Interim naar de lijst van de opdrachten
 • Stap 2 : Via het tandwieltje naast de titel kun je de gegevens voor de lijsten opvragen (optie : « CAO 108 (Check) »)
 • Stap 3 : Je verkrijgt een invoerscherm voor het opvragen van de gegevens
  • Contract van : contracten vanaf een bepaalde datum
  • Tot en met : contracten tot en met een bepaalde datum
  • Alles ? : Hier kan gekozen worden voor Alle kantoren of 1 kantoor (het actieve kantoor (groep))
 • Stap 4 : Voorbeeld voor de gegevens van de maand September 2013 voor alle kantoren
  • Klik op OK om de gegevens te bekomen
 • Stap 5 : Tabblad Crystalviewer
  • Als resultaat krijg je een Crystal Rapport met de gegevens. Exporteer deze gegeves naar Excel door links bovenaan op het icoon ‘exporteren’ te klikken
 • Stap 6 : Kies het formaat ‘Microsoft Excel (97-2003) Data-Only om de gegevens naar een werkbaar Excelbestand te copiëren.
  • Klik op ‘Export’
 • Stap 7 : Sla het Excelbestand op
 • Stap 8 : Open het bestand met Excel. De volgende schermen kunnen afwijken naargelang de versie en taal van Excel die wordt gebruikt
  • Selecteer de eerste lijn en zet autofilter(of Filter) aan
 • Stap 9 : Gebruik de filters om de correcte gegevens te bekomen :
  • Vakbond-Syndicat

   Dit veld kan 3 waarden bevatten :
   1. - : Er is geen vakbondsafvaardiging
   2. Vakbond-syndicat : Er is een vakbondsafvaardiging
   3. ? : Het gegeven werd niet ingevuld in de klantenfiche van ISIWEB, vul deze aan en herbegin de bewerking !
  • Selectie op Motief : selecteer alleen de motieven die nodig zijn
  • Verklaring dagcontracten
   • Alleen de lijnen met een * zijn opdrachten waarin opeenvolgende dagcontracten aanwezig zijn.
  • U kunt ook een filter aanzetten op het veld 'Nieuweopdracht_Nouv.mission', op die manier bekomt U de contracten die deel uitmaken van een opdracht die gestart is in de gevraagde periode.
 • Stap 10 : Verwerking
  • Door te werken met de vorige stappen en het uitvoeren van de nodige filters beschikt U over de gegevens die naar het sociaal fonds moeten doorgestuurd worden.

Eigen Gereedschappen