isiweb:werknemer

Werknemer

Een deel van de signaletiekpagina van een specifieke werknemer (klik om te vergroten De werknemer bestaat uit 2 delen:

 • FrontOffice: Kandidaat
 • BackOffice : Werknemer of payroll

De manier waarop een werknemer ingegeven wordt, geeft deze een verschillende status.

Een werknemer kan op verschillende manieren worden ingegeven:

 1. manueel
 2. via de site (self-service)
 3. via een CV die gelezen wordt (word, pdf)
 4. via het lezen van een elektronische identiteitskaart
 1. Actief: Werknemer of kandidaat met dewelke men heeft gewerkt of gaat werken
  1. Kandidaat
   1. Te valideren kandidaat: de kandidaat is ingegeven via de website in self-service (gedeelte signaletiek en/of profiel). Hij moet dus nog gevalideerd worden door een consulent, om na te gaan of hij al dan niet zal geïnterviewd worden.
   2. In te schrijven kandidaat: de kandidaat heeft geen profiel (gecodeerde CV) in zijn signaletiek. Een inschrijving is dus te voorzien.
   3. Te valideren ingeschreven kandidaat: de kandidaat heeft een profiel en moet gevalideerd worden door een consulent om “Actieve kandidaat” te zijn in het systeem
   4. Actieve kandidaat: gevalideerde kandidaat met geldige inschrijving
 1. Werknemer
 2. Niet actief: Werknemer of kandidaat voor dewelke men beslist heeft niet of niet meer mee te werken. Hij heeft een COD gekregen, hij is niet langer interessant voor gebruikelijke recruteringen, …

Het doel in ISIWEB is om een database te beheren met actieve kandidaten/werknemers. Men moet dus proberen zoveel mogelijk met deze database te werken om kandidaten/werknemers te verkrijgen. Dit gebeurt handmatig met behulp van ISIWEB. Volgende middelen staan ter beschikking:

 1. Systeem voor gemakkelijke ingave van een kandidaat in ISIWEB (zo automatisch mogelijk)
 2. Systeem dat de statussen beheert
 3. Gemakkelijk kandidaten/werknemers desactiveren

Met behulp van het oog-icoontje, kan men makkelijk kandidaten/werknemers deactiveren (klik om te vergroten) Om een kandidaat te desactiveren/activeren, moet men:

 • zoeken via de lijst werknemers en vervolgens op het oog klikken
 • op actief klikken via de signaletiek

Gebruik de nota om een reden aan te geven en pas de sterren aan indien nodig.

De eerste pagina van de signaletiek is verplicht om een kandidaat/werknemer in het systeem in te geven. Volgende gegevens zijn verplicht:Menu Nieuw

 1. Taal
 2. Geslacht
 3. Minstens één gegeven betreffende contactinfo (tel, fax, gsm of email)
 4. Volledig legaal adres

En vervolgens de configuratie van andere zones, zoals het INSZ.

Volgende opties zijn mogelijk:

 1. via het menu Nieuw/werknemer
 2. via de lijst met werknemers, als men klikt op de knop Nieuw

Indien deze optie beschikbaar is, kunnen kandidaten/werknemers zich inschrijven in ISIWEB via een interface met de bedrijfswebsite.

Bij inschrijving bepaalt de kandidaat een gebruiker/paswoord en krijgt vervolgens een boodschap via email om zijn account te “activeren”. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het een fysiek persoon betreft en geen machine.

Eens ingeschreven, kan een kandidaat/werknemer met zijn gebruikerscode/paswoord het volgende doen:

 1. gegevens wijzigenToegangsaccount werknemer (klik om te vergroten)
 2. de aanwervingen volgen waarvoor hij geselecteerd is
 3. zijn contracten afdrukken
 4. zijn prestaties of loonbrieven bekijken
 5. documenten afdrukken

De consulent kan de account van de kandidaat activeren/desactiveren via het tabblad 'Toegangsaccount' in de signaletiek. Hij kan ook het paswoord veranderen.

Eens ingeschreven via de website, zal de kandidaat zich in de lijst met te valideren kandidaten bevinden.

Men kan een werknemer aanmaken of zijn profielgegevens ingeven aan de hand van het inlezen van een CV, in Word-formaat of PDF. Om de gegevens van de CV te kunnen lezen, moet het electronische document in text-formaat staan. Indien het document enkel een afbeelding bevat, bijvoorbeeld door een scan, zal ISIWEB de werknemer (of andere) niet kunnen herkennen. Deze optie gebruikt men via:

 1. Menu: Nieuw/opladen van de CV
 2. Dashboard, snelkoppelingen: Verwerking CV
 3. Lijst werknemers: actie: een CV updaten

Het is ook mogelijk om meerdere CV's in één keer te lezen om kandidaten aan te maken die in één dossier zitten. Om dit te doen, moet men de CV in zip-formaat compresseren en dit bestand opladen ipv het CV-bestand.

Nadat ISIWEB de CV heeft opgeladen, zal ISIWEB deze behandelen. Indien de behandeling positief is, zal de kandidaat aangemaakt zijn en een link naar zijn fiche zal beschikbaar zijn om de inschrijving te voltooien en het profiel te valideren.

OPGELET, het automatisch opladen van een CV is niet 100%, het is een hulp om de kandidaatsfiche in te vullen.

Scherm naar waar men automatisch doorgestuurd wordt (klik om te vergroten) Het is ook mogelijk om een werknemer aan te maken door het inlezen van zijn electronische identiteitskaart. Om dit te doen, is het volgende noodzakelijk:

 1. Een kaartlezer installeren (zie http://eid.belgium.be/)
 2. Java installeren (minimum 1.5) (zie http://www.java.com/ en click download)
 3. Een test uitvoeren

Om de identiteitskaart te lezen, moet men die optie gebruiken in het menu: Nieuw, Werknemer op basis van identiteitskaart.

Men kan vervolgens klikken op “De kaart lezen”, de gegevens verifiëren (en ze aanpassen indien nodig) en klikken op de werknemer aanmaken.

Het is mogelijk dat de browser vraagt een “beveiliging” te valideren alvorens het lezen kan aanvangen.

De werknemerssignaletiek (hoofdzakelijk het eerste tabblad) bevat contactgegevens over de persoon. Men vindt er:

 • Naam en voornaam
 • Initiaal tweede voornaam: voor Dimona (niet verplicht)
 • INSZ: indentificatienummer van de sociale zekerheid. Er kan een link bestaan met www.cimire.be, om een nummer aan te vragen voor personen die nog geen INSZ-nr hebben.
 • Geboortedatum, -plaats en -land
 • Nationaliteit: indien geen Belgische nationaliteit, worden bepaalde controles op het INSZ niet toegepast
 • Rijbewijs
  • Type rijbewijs: meerkeuzelijst
  • Toegepaste medische selectie (voor chauffeurs J/N)
  • Vervaldatum geldigheid
  • Bezit een voertuig (J/N)
 • Samenvatting CV: “commerciële” beschrijving van de werknemer en dit om de selectie te vergemakkelijken, zonder het volledige profiel te herzien
 • Contactinformatie: minstens 1 veld is verplicht
 • Wettelijk adres: adres dat gebruikt wordt bij afdruk van officiële documenten
 • Verblijfsadres: adres waar de werknemer verblijft
 • Contactpersoon: gewoonlijk contactgegevens van verblijfsadres (ouders, vriend(in), …)
 • Bijkomende informatie:
  • Hoe heeft de werknemer het bedrijf leren kennen?
  • Welke interesses heeft de werknemer? (voor commerciële acties)
 • Foto: afbeelding die in “Foto” geplaatst wordt in de portfolio. Als de identiteitskaart gelezen wordt, zal het die foto zijn die er geplaatst wordt.
 • Lijst met configureerbare documenten in het administratieve deel, om de afdruk van bepaalde documenten te vergemakkelijken

Deze optie laat toe om te bepalen of de account actief is voor de self-service of niet. Het is mogelijk om het volgende te definiëren:

 • Gebruikersprofiel geactiveerd (J/N)
 • Gebruikerscode: gewoonlijk het emailadres
 • Paswoord: het is mogelijk om een nieuw paswoord in te stellen

De login (email) mag niet meer dan één keer bestaan in de applicatie. In de praktijk wordt de toegangsaccount gecreëerd door de internetgebruiker. Deze kiest zelf zijn paswoord en gebruikerscode. Hij moet zijn account manueel activeren door op de activatie-email te klikken, die hem verzonden wordt bij de inschrijving.

Met behulp van de groene plusjes kan men documenten en/of nota's toevoegen (klik om te vergroten)

 • Lijst met toegevoegde documenten in het dossier van de werknemer
 • Lijst met nota's en commentaren, toegevoegd in het kader van de werknemer

Het profiel bevat de volgende informatie:

 1. Studies: lijst met studies
  • Studieniveau: lijst beheerd in admin
  • Naam diploma: vrije zone
  • Succesvol beëindigd (J/N)
  • Naam school
  • Vrije info

CV informatie van de werknemer (klik om te vergroten)

 1. Aanvullende opleidingen (optie)
  1. Gevolgde beroepsopleidingen
   • Begin- en einddatum van opleiding (niet verplicht)
   • Type opleiding: lijst beheerd in admin
   • Organisate opleiding: lijst beheerd in admin
   • Vrije info
  2. Behaalde certificaten
   • Begin- en einddatum van certificaat(niet verplicht)
   • Type certificaat: lijst beheerd in admin
   • Organisatie certificaat: lijst beheerd in admin
   • Vrije info
  3. Andere opleidingen
   • Begin- en einddatum (niet verplicht)
   • Type opleiding: lijst beheerd in admin
   • Organisatie opleiding: lijst beheerd in admin
   • Vrije info
 2. Kennis
  1. Talen: lijst met talen
   • Men kan 3 niveaus definiëren: lezen, schrijven en spreken en dit op 4 niveaus
  2. Kennis (optie):
   • Boekhoud- en grafische software, office en andere
 3. Beroepen
  1. Beroepen (met ervaring)
   • Naam beroep (of vrij, of komend van boomstructuur). Het beroep kan gelinkt worden aan de codes van heet ANPE of COBRA van VDAB (optie). In dat geval zal een link beschikbaar zijn naar de site, die een beschrijving van het beroep geeft.
   • Lijst met geassocieerde ervaringen
    • Naam werkgever
    • Begin- en einddatum (of maand/jaar): indien een ervaring nog steeds actief is, moet de einddatum niet ingevuld worden. Aan de hand van deze informatie kan het systeem automatisch het aantal maanden berekenen dat de ervaring van tel is.
    • Specialisatie/sector
    • Vrije info
  2. Gewenste beroepen
   • Laat toe om een beroep toe te voegen. Dit om ook op in het gewenste beroep opzoekingen te doen via de matching

In dit deel kan de consulent de opvolging van de kandidaat/werknemer beheren. Deze informatie moet eigen blijven aan het bedrijf. Men vindt er het volgende terug:

 • Een interviewdocument is beschikbaar (indien geconfigureerd) voor de consulent om interviews af te nemen.
 • Kwaliteit inhoud: bron van het CV (profielgegevens) en niet komende van de kandidaat
 • Evaluatie (sterren) - Zone met 5 positiesTabblad Interview in signaletiek werknemer (klik om te vergroten)
  • Niets = geen evaluatie
  • 1 ster = negatieve evaluatie
  • 5 sterren = zeer positieve evaluatie
 • Meervoudige evaluatie (optie):
  • 6 zones kunnen (gemiddeld) de evaluatie definiëren
  • Presentatie, Houding, Motivatie, Betrouwbaarheid, Flexibiliteit, Beschikbaarheid
 • Werknemer passend bij deze firma: lijst met firma's bij dewelke de werknemer zou passen
 • Werknemer niet passend bij deze firma: lijst met firma's bij dewelke de werknemer niet zou passen
 • Testresulaat: lijst met documenten die toegevoegd kunnen worden en die toestaan om een historiek te verkrijgen met toegepaste testen
 • Gewenste ligging
  • Met betrekking tot de plaats + km
  • Met betrekking tot de regio
 • Gewenst salaris (bruto/uur of /maand)
 • Gewenst type contract

Deze pagina laat toe om de te volgen opleidingen “Beroep”, “Certificaat”, “Andere” voor de kandidaat te definiëren. Dit om werfreserves te beheren en te voorzien van opleidingen.

 1. “Beroeps”opleidingen
  • Een beroep definiëren dat in de lijst terechtkomt
 2. “Certificaats”opleidingen
  • Een certificaat definiëren
 3. “Andere” opleidingen
  • Een andere opleiding definiëren

Deze pagina laat toe om de uitgevoerde middelen te definiëren ter oriëntatie van de kandidaat/werknemer. Een lijst met sociale en opleidingsorganisaties is configureerbaar in de admin. Op basis van het adres van de kandidaat/werknemer zullen de dichtsbijzijnde organisaties voorgesteld worden. Twee lijsten zijn beheerbaar:

 1. Lijst met opleidingsorganisaties
 2. Lijst met sociale organisaties

De pagine bevat een lijst met aanwervingen (of opportuniteiten) gelinkt aan de kandidaat/werknemer. Maar ook de recruteringen die gematcht kunnen worden aan het profiel van de kandidaat.

Deze laatste functionnaliteit (ook wel REVERSE matching genoemd), laat toe om snel recruteringen te vinden voor een bepaalde kandidaat, naargelang zijn competenties.

Lijst met waarborgen, ontvangen van de werknemer, voor kleding of andere.

In deze tabbladen zal men de informatie terugvinden betreffende de tewerkstelling (contracten) en de betaling van de beheerde werknemer.

Deze pagina groepeert de informatie voor wat betreft het statuut van de werknemer, alvorens hem een contract te kunnen geven.

 1. Werkvergunning (deze zone is verplicht indien buitenlander): lijst met ontvangen vergunningen
  • Type vergunning
  • Datum afgifte en geldigheid
  • Kopie document indien beschikbaar
 2. Visum: lijst visaAlgemene gegevens ivm tewerkstelling werknemer (klik om te vergroten)
  • Datum afgifte en geldigheid
  • Kopie document indien beschikbaarcopie du document si dipsonible
 3. Verblijfsvergunning: lijst met verworven vergunningen
  • Type vergunning
  • Datum afgifte en geldigheid
  • Kopie document indien beschikbaar
 4. Identiteitskaart
  • (J/N)
  • datum en nummer
 5. Geldig medisch examen
  • (J/N)
  • Datum afgifte en geldigheid

Contracten

Lijst met afgedrukte en geldige contracten, die beschikbaar zijn in de self-service van de werknemer

Beschikbaarheid

Lijst met beschikbaarheden van de werknemer. Dit voor het beheer van de planning en contracten (dagloners bijvoorbeeld)

Lijst RSZ (student)

Lijst met dagen voor de controle van student-werknemers

Familiale situatie

Deze pagina laat toe om de informatie betreffende de berekening van de voorheffing van het sociaal secretariaat te definiëren.Men kan een historiek gebruiken (via een configuratie in admin), dewelke toelaat om data in te geven betreffende huwelijk, kinderen ten laste, … In het geval dat een historiek gebruikt wordt, zal er een knop (onderaan de pagina) beschikbaar zijn om de situatie aan te passen en een nieuwe historiek toe te voegen.

De zone inkomen bepaalt het aantal inkomens in het huishouden. Dit voor de berekening van de speciale bijdrage.

De zone Fiscaal volontariaat laat toe om het minimaal toepasbaar percentage te bepalen (interimsector), of een ander percentage. Het is tevens mogelijk om de reële situatie te berekenen. In dat geval zal de informatie die meegedeeld werd aan het sociaal secretariaat toelaten om de bedrijfsvoorheffing te berekenen. Deze optie moet gevalideerd worden met een link naar het sociaal secretariaat en de dossierbeheerder ervan. Tabblad Betalingen binnen signaletiek werknemer (klik om te vergroten)

 • Uitzonderlijke gevallen
  • Burgerlijke staat: de huwelijksdatum is verplicht voor de echtgenoot indien getrouwd (verplicht voor de link met het sociaal secretariaat).

Betaalwijze

Omschrijving van meegedeelde betaalwijze aan het sociale secretariaat en die al dan niet gebruikt wordt, indien de optie “Automatische voorschotberekening” gebruikt wordt. Voor internationale betalingen moet men de SWIFT- en IBAN-code ingeven.

Loonbrieven

Indien de optie beschikbaar en geconfigureerd is (met het sociaal secretariaat), is het mogelijk om de loonbrieven van het sociaal secretariaat te bekijken. Indien de self-service actief is, heeft de werknemer rechtstreeks toegang tot zijn loonbrieven.

 • isiweb/werknemer.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
 • (Externe bewerking)