isiweb:werving

Werving en Opzoeking

De mogelijkheden van het opzoeken gaan van opzoeken Full-Text tot gestructureerd opzoeken in de zones van de werknemersfiche.

De werving is als volgt samengesteld:

 1. Werving:
  1. Omschrijving van de aanvraag
  2. Matching
  3. Verspreiding
  4. Identificatie van de doelen
 2. Opvolging van de werving (voor elk doel - geselecteerde kandidaat/werknemer)

Een aanvraag kan gebaseerd zijn op een model. Dit vergemakkelijkt de ingave.

Het dashboard bevat een algemeen overzicht van de wervingen en de opvolgingen van de wervingen (lopende, te dynamiseren, positief en negatief beëindigde)

Opzoeken

Er bestaan 2 manieren om werknemers op te zoeken:

 1. Via de lijst met werknemers (eenvoudig, uitgebreid, beroep en full text)
  1. Eenvoudige opzoeking (naam werknemer of uitgebreid) wordt uitgelegd in de basisfuncties
  2. Opzoeken via beroep: laat toe om een beroep in te geven en op te zoeken. De werknemers met dat beroep in hun CV of met die beroepen in de basisgegevens werknemer, worden weergegeven.
  3. Opzoeken via sleutelwoord op full-text: laat toe om een opzoeking te doen in de CV's van de werknemers
 2. Via de matching in de werving (eenvoudig of uitgebreid): deze opzoeking wordt verderop uitgelegd. Deze opzoeking gebruikt ook het full-text opzoeken via het eenvoudige opzoeken.

Het Full Text opzoeken is gebaseerd op de Lucene motor (Website). Het is mogelijk om verschillende manieren van opzoeken te definiëren om meer ingewikkelde zoekopdrachten te lanceren:

 1. AND: laat toe om opzoekingen te doen op 2 woorden die samenhoren in het CV
 2. “mot1 mot2”: laat toe om 2 woorden op te zoeken in het CV, in die volgorde
 3. meer infos van syntaxe

Werving

Een werving is een aanvraag van de klant om een of meerdere kandidaten te vinden voor een gegeven functie.

Eerste stap van de werving, via een telefoon van de klant, een email of na een commercieel bezoek. De fase omschrijving laat toe om de aanvraag te bepalen. Dit houdt niet in dat men de aanvraag gaat behandelen, maar eerder dat men gaat bepalen wat men gaat doen.

De aanvraag kan aangemaakt worden via:

 1. De consulente
 2. De self-service van de klant (website)
 3. Spontane werving (via CRM)

De aanvraag kan aangemaakt via de lijst met aanvragen of via het menu Nieuw/Werving. Om het te vergemakkelijken, zal het systeem voorstellen om een aanvraag aan te maken met een model. Het is ook mogelijk om er een leeg aan te maken, Nieuw.

Indien men kiest voor nieuw, bevat de eerste pagina volgende informatie:

 1. Categorie werving: type beroep
 2. Naam werving
 3. Gelastigde persoon van de werving
 4. Aantal opgezochte personen
 5. Type werving: voor statistieken
 6. Status werving
 7. Begin- en einddatum
 8. Beschrijving en middelen om er te raken

(te vervolledigen)

Er zijn 2 types matching:

 1. Eenvoudige
 2. Uitgebreide

De eenvoudige matiching werkt op het sleutelwoord beroep en plaats. Bij het sleutelwoord kan men een '*' gebruiken. Bijvoorbeeld elk woord zoeken dat *secr* bevat, of elk woord zoeken dat begint met secr*. Eens dit bepaald is, moet men op de opzoeking of de matching starten klikken om een resultaat te verkrijgen.

De uitgebreide matching bevat het geheeld van criteria om kandidaten/werknemers te vinden. Deze criteria zijn in dit stadium codes en geen sleutelwoorden. De criteria zijn:

 • Beroepen (+ ervaring en sector)
 • Studieniveau en -domein
 • Full text opzoeking in de CV
 • Bekwaamheid
 • Taal
 • Werkplaats
 • Beschikbaarheid/Onbeschikbaarheid

Om een beroep te selecteren, moet men een op een criterium klikken. Op dat ogenblik wordt het criterium bij de geselecteerde criteria toegevoegd.

 1. Verplicht criterium (ET): criterium moet verplicht aanwezig zijn bij de kandidaat opdat hij geselecteerd zou worden.
 2. Niet verplicht criterium (OF): criterium moet niet verplicht aanwezig zijn bij de kandidaat opdat hij geselecteerd zou worden.

Om een criterium verplicht of niet verplicht te maken, moet men op het grijze of groene punt klikken naast de naam van het criterium.

Het resultaat van de matching is een lijst met werknemers die overeenstemt met de gedefinieerde criteria in de matching en die gesorteerd is per “scoring” of toepasselijkheid.

Filteren op de lijst (rechts kan men bepaalde gegevens toevoegen/wijzigen aan het verkregen resultaat):

 1. Niet gevalideerde dossiers toevoegen (zie statuut van werknemers)
 2. Niet actieve dossiers toevoegen
 3. Geblokkeerde dossiers toevoegen
 4. Enkel rekening houden met dossiers die geüpdate zijn na

Niet vergeten om op “De filter toepassen” te klikken.

Informatie in de lijst:

 1. Percentage van toepasselijkheid + (i): de informatie (i) geeft de reden(en) aan waarvoor het dossier geselecteerd is
 2. Status: men ziet of het dossier actief is of zich in een opdracht bevindt
 3. Naam kandidaat/werknemer: klikt men op de naam, komt men terecht in de signaletiek of in de CV Word
 4. Evaluatie: men ziet hier de evaluatie en de bijhorende commentaar
 5. Plaats en telefoonnummer
 6. Datum laatste update

Om een werknemer te selecteren en vervolgens de opvolging van zijn werving te doen, moet men op de hokjes klikken voor de lijn van de kandidaat/werknemer en klikken op opslaan. Van dan af bevindt de werknemer zich in Doel.

Naast het percentage van toepasselijkheid staat een (i) die de redenen geeft waarom de werknemer geselecteerd werd.

Om een kandidaat/werknemer toe te voegen als doel, zodat hij zich niet langer in de lijst van de matching bevindt, moet men naar de doelpagina gaan, de kandidaat opzoeken in de zone werknemer et klikken op toevoegen om deze manueel toe te voegen aan de doelen.

(volgt)

Opvolging van werving

Een opvolging van werving wordt toegepast op de doelen (kandidaten/werknemers) van een werving.

In deze lijst worden de kandidaten/werknemers opgenomen en hun status in de procedure van de opvolging van werving. Volgende acties zijn op dat moment mogelijk:

 1. Een email verzenden: vink de kandidaten aan en verstuur een email via de optie mailing
 2. Een sms verzenden: via de optie een sms verzenden
 3. De CV bekijken
 4. De planning bekijken
 5. De CV beschikbaar stellen in de self-service van de klant (op die manier kan de klant het selectieproces mee volgen)
 6. De testresultaten bekijken
 7. De signaletiek van de kandidaat/werknemer bekijken (klik op zijn naam)

De aanvraag opvolgen kan via:

 1. Opeenvolging van taken: bijvoorbeeld een interview afnemen, een test afnemen, voorstellen aan de klant, …
 2. Een nota voor de opvolging

De nota voor de opvolging is het eenvoudigste en minder nauwgezet om te gebruiken. De opeenvolging van taken is uitgebreider en laat toe om de status van het beheer te volgen.

Opvolging van werving - opeenvolging van taken

Om een taak aan te maken, moet men klikken op de opvolging van de aanvraag van een werknemer of naar Opvolging door agentschap: boom gaan. Op deze pagina kan men de taken definiëren zoals beschreven in informatie beheren In dat geval, moet men doeltaken aanmaken voor elk individueel doel.

Opvolging van werving - de taken beheren

Elke taak die moet starten, moet geplaatst worden als “te doen”. Vanaf dat moment zal de taak verschijnen op het dashboard en dit voor de agent en gedefinieerde groep voor de gedefinieerde periode in de taak. De status verschijnt in de lijst met doelen, volgens de staat van de taak. Dit vergemakkelijkt het lezen ervan.

Wervingsmodel

Een wervingsmodel wordt aangemaakt als een klassieke werving. Men moet het definiëren zonder een agent of groep te preciseren, opdat het generiek zou zijn in het gebruik.

 • isiweb/werving.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
 • (Externe bewerking)