isiweb:wetgeving

Wetgeving speciale gevallen

Wat betreft de afdruk van sociale documenten en de C4 in het bijzonder, is het noodzakelijk om de “DmfA”-codes van de Uurtypes in het administratief gedeelte correct te configureren. Dit dient te gebeuren op basis van de gegevensinformatie (code 8) voor de DmfA-codes van de RSZ op het adres: https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/glossaires/bijlagen.nsf/web/Bijlagen_Home_Nl

De code C4 moet in de voorziene zone geplaatst worden op niveau van Uurtypes via het menu admin: Lijst/Code/Prestatie/Uurtype

Voor de afdruk van de mutualiteitsinformatie in ISIWEB, worden er in admin 2 uurtypes gebruikt:

 • Code statistiek: voor de jaarlijkse samenvattingstabel (in deze zone dient een regroeperingscode ingegeven te worden, die zal afgedrukt worden in de vakjes van de samenvattingstabel).
 • Code mutualiteit: zone die het uurtype definieert voor de mutualiteit. Te weten: werkdagen, geassimileerd, niet geassimileerd, carensdag, ziekte en onbekend.

Deze zones dient men te updaten in admin via het menu: Lijst/Code/Prestatie/Uurtype

De vraag die dikwijls gesteld wordt, is hoe men een contract moet aanmaken en vooral over welke type contract het gaat.

Belangrijke begrippen zijn de volgende:

 1. Jaarlijkse wekelijkse arbeidsduur:
 2. Wekelijkse arbeidsduur:
 3. Type compensatie
 4. Q
  1. Volgens de compensatie voor voltijds
  2. Volgens deeltijds
 1. Voltijds?
 2. Indien deeltijds, hoeveel bedraagt de Q?
 3. Wenst de werknemer een C131A B ?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende types van arbeidscontracten. Dit om het maximum aan mogelijkheden uit ISIWEB te halen en tijd te besparen. Om dit te doen, moet men de types kennen.

Bevindt het contract zich in het arbeidsregime van de klant?

De vraag die men zich hier dient te stellen, is of de vaste werknemer het gevraagde type uurrooster verricht bij de klant. Indien andere werknemers van de klant op dezelfde dag dezelfde uurroosters presteren, wil dit zeggen dat er bij de klant een werkuurrooster bestaat, dat toelaat het te definiëren. Is dit niet zo, dan wordt men geconfronteerd met een contract voor prestaties buiten de werkuurroosters van de klant.

Werkuurrooster bestaat bij de klant

De klant geeft:

Werkuurrooster buiten datgene van de klant

Dit is ook het geval voor het uurrooster van een klant die op dit moment geen werknemers heeft.

Chauffeurs hebben recht op een ARAB-vergoeding (ongeveer 1 euro per uur) en heeft beschikbaarheidsuren. Dit zijn uren dat hij niet werkt, maar voor dewelke hij wel betaald wordt.

 • De ARAB-vergoeding is een Kost per uur
 • Het beschikbaarheidsuur is een Premie, onderworpen aan de RSZ (en geen uur)

De beschikbaarheidsuren kunnen toegevoegd worden aan de gepresteerde uren om de contractuele uren te overschrijden. Een trimestriële limiet bestaat met betrekking tot deze wetgeving.

Meer informatie: zie sociaal secretariaat

 • isiweb/wetgeving.txt
 • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:21
 • (Externe bewerking)