Reporting

Crystal report

Het gebruik van crystal report als reporting tool is mogelijk.

Een optie in admin in ISIWEB (versie 1.2) en Boost (versie 1.8) laat toe om rapporten rechtstreeks toe te voegen.

Het aanmaken van het rapport gebeurt door het programma Crystal Report:

De aangemaakte documenten kunnen gratis gelezen worden met de Crystal viewer (op mac of pc)

Er bestaat ook een serverversie om rapporten te beheren:Crystal Report Server

mySQL verbinding

Om Crystal Report te gebruiken en rapporten aan te maken (zonder via ISIWEB, BELGO of BOOST te gaan)

 • Installatie van een ODBC mySql (driver)
 • Installatie van de ODBC op de server

Om Crystal Report te gebruiken en rapporten aan te maken in ISIWEB, BELGO of BOOST

 • Installeer de JDBC-driver:
  • Kopieer volgend bestand xxx in de directory: C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java\lib\
 • Wijzig het bestand CRConfig.xml met volgende info (C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java):
  • Voeg toe in classpath C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/mysql-connector-java-5.1.8-bin.jar;

<?xml version=„1.0” encoding=„utf-8”?><CrystalReportEngine-configuration> <reportlocation>../..</reportlocation> <timeout>10</timeout> <ExternalFunctionLibraryClassNames> <classname> </classname> <classname> </classname> </ExternalFunctionLibraryClassNames> <keycode>CTK0X-S4DY2U7-000MYCJ-4FXT</keycode> <Javaserver-configuration> <DataDriverCommon> <JavaDir>C:\Program Files\Business Objects\javasdk\bin</JavaDir> <Classpath>C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/mysql-connector-java-5.1.8-bin.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/crlovmanifest.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/CRLOVExternal.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/CRDBJDBCServer.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/CRDBXMLServer.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/CRDBJavaBeansServer.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/external/CRDBXMLExternal.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/external/log4j.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/CRDBSForceServer.jar;C:\Program Files\Business Objects\Common\4.0\java/lib/external/CRDBSForceExternal.jar;${CLASSPATH}</Classpath> …

Sql Server 2008

WebService Crystal Report

 • Download de webservice:
 • Unzip in map IsiwebCrystalReport op dezelfde hoogte als Isiweb/Boost van Tomcat
 • Kopieer de rpt-bestanden in de map IsiwebCrystalReport
 • Benoem uw rapport via volgnede url: http:yourserverurl/IsiwebCrystalReport/reports.jsp?report=YourReport.rpt&username=YourUserDB&password=YourPassword&jdbc_url=jdbc:mysql:localhost/isiweb&driver_class=com.mysql.jdbc.Driver
 • of:
  • yourserverurl: domein met toegang tot server
  • YourReport: naam van uw rapport
  • YourUserDB: gebruikerscode voor toegang tot gegevens
  • YourPassword = paswoord voor toegang tot gegevens
  • jdbc:mysql://localhost/isiweb = weg database via JDBC
  • com.mysql.jdbc.Driver: gebruikte connector
  • Parameters kunnen gebruikt worden om aan rapport te geraken: &MyParam=MyValue
   • MyParam = parameter in rapport
   • MyValue = waarde van gepasseerde parameter

Crystal Report gebruiken

Database informatie

Een rapport aan de WebServer toevoegen

Om een rapport toe te voegen, dient men het RPT-bestand van CrystalReport in het dossier IsisWebCrystalReport te kopiëren (daar waar de webservice zich bevindt)

Openi

Openi kan gebruikt worden als consultatie-tool voor ISIWEB- en Boostgegevens: www.openi.org. In dat geval dient men blokken aan te maken die in verband staan met de tabel (zicht), gedefinieerd in de database (zie ook Zicht in Boost en ISIWEB).

RTF Template

Dit systeem laat toe om modeldocumenten op te maken die aangevuld worden met gegevens uit BOOST / ISIWEB.

Deze functie werkt als volgt :

 1. Gebruik van een invoegtoepassing in Word die toelaat een RTF Template te genereren
  • Download het bestand RTF Template macro (zip-bestand)
  • Kopieer het bestand naar de harde schijf
  • Gebruik dit model om een nieuw document op te maken
  • Activeer de macro's in Word
 2. Gebruik van een beschrijving van brongegegevens (mogelijke velden te kiezen in het document)
  • Voor elk document in ISIWEB/BOOST is een beschrijvingsbestand voor integratie in RTF noodzakelijk. Deze beschrijving bevindt zich ofwel rechtstreeks in admin van ISIWEB/Boost of in de wiki (zie onder)
 3. Aanmaken van een RTF-document via Word
  • Via gebruik van gedownloade RTF-sjabloon
  • Het bestand bewaren als RTF-formaat
 4. RTF-document in ISIWEB installeren
  • Opladen via admin in ISIWEB/BOOST

Wijzigingen via Word aanbrengen

Het kan gebeuren dat een het bewaren van een RTF-bestand een bestand genereert van meer dan 1MB en dit na toevoeging van een afbeelding. Hierbij een link met uitleg hoe dit te wijzigen: Site Microsoft

Excel

Via Boost en ISIWEB kan men een veelvoud aan Excelbestanden opvragen. Om de gegevens in Excel op een correcte manier te kunnen analyseren, wordt het gebruik van draaitabellen aangeraden. Informatie hieromtrent kan u hier vinden:


Eigen Gereedschappen