tests

Testen

Het kan soms nodig lijken om enkele snelheidstesten uit te voeren wanneer een web-applicatie plots traag lijkt of noet correct functioneert.

Volgende oorzaken zijn mogelijk :

  1. Internetverbinding onstabiel
  2. Slechte snelheid
  3. Problemen met de netwerkverbinding
  4. Internet-navigator
  5. De applicatie zelf

Om een applicatie-probleem te identificeren is het nodig om de antwoordtijd te meten van een functionaliteit in dezelfde omstandigheden maar in een netwerkomgeving en verschillend materiaal. Het opmeten hiervan kan via de klassieke chronometer of ook via een tool zoals Firebug die in Firefox integreerbaar is. Deze laat toe om de antwoordsnelheden te objectiveren.

Indien de opmetingen verschillend zijn is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met de infrastructuur en/of de internetverbinding.

Volgende tools laten u toe om de snelheden te objectiveren (naargelan de voorgedane problemen). De testen moeten meermaals worden uitgevoerd om tot een correct gemiddelde te worden gebracht.

  • http://netmeter.eu/ : (Web)laat toe de downloadsnelheden van uw internetprovider op te meten. Er wordt ook een historiek weergegeven.

support.pepper1.be_images_1291117525312.jpg

  • http://www.pingplotter.com/ : (Windows) gratis download, toont via welke weg het internetverkeer passeert en toont waar het knelpunt ligt bij het recupereren van gegevens.

  • tests.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/08/28 12:20
  • (Externe bewerking)